• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สสส. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์และทดสอบระบบ (บัดนี้ – 31 พ.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหา บุคลากรคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานใน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และทดสอบระบบ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ขอบเขตงาน

  ปฏิบัติงานด้านการบริหารการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานก่อนการพัฒนาโปรแกรม การจัดทำเอกสารสรุปความเห็นในการพัฒนาโปรแกรม การประสานงานกับผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้หลัก(Key User) การทดสอบระบบและจัดทำเอกสารผลการทดสอบ การติดตามผลการแก้ไขระบบและรายงานให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้งานระบบที่พัฒนา

  คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  มีสัญชาติไทยอายุ 25 ปีขึ้นไป
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  มีทักษะในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบระบบงาน ให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการปฎิบัติงานจริงและการทำงานผ่านระบบ
  มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน กับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  มีความสามารถในการบริหารการประชุมที่มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน จนสามารถกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานและพัฒนาเป็นระบบได้จริง
  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล สื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี และผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

  ผู้สนใจกรุณากรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือที่ recruit@thaihealth.or.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวสันต์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทร 0-2343-1500 ต่อ 3105

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สสส. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ บรรณาธิการ (11 – 26 เม.ย. 2556)

   

  ประกาศรับสมัคร
  บรรณาธิการจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ 1 อัตรา
   
  ขอบเขตงาน
   
  • สร้างสรรค์ และผลิตเนื้อหา บทความ ข่าว สกู๊ป และคอลัมน์ด้านสุขภาพ ของ “จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข” รายเดือน จำนวน 24 หน้า
  • ผลิตเนื้อหาวารสารมุ่งมั่นและหยาดเหงื่อ จำนวน 8 หน้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และภาคีเครือข่ายของ สสส. เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล-ผลงานที่โดดเด่น มีความน่าสนใจ เพื่อนำเสนอในจดหมายข่าวฯ และวารสารมุ่งมั่นและหยาดเหงื่อ 
  • กำกับดูแลการจัดรูปแบบเล่ม อาร์ตเวิร์ก
   
  คุณสมบัติ
   
  • มีสัญชาติไทย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้  
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน  และกระตือรือร้น
  • มีความสนใจในด้านสุขภาวะทั้ง 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม และติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเป็นประจำ  
  • มีแนวคิดการทำงาน คิดใหม่สร้างสรรค์ ก้าวล้ำเชิงรุก ร่วมคิดร่วมสร้าง ต่อยอดยั่งยืน มีจิตสาธารณะ และใส่ใจสุขภาพ (ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่)
  • หากมีประสบการด้านงานเขียน การทำวารสาร หรือนิตยสารจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   
  ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
  • ประกาศรับสมัคร วันที่ 11 – 26 เมษายน 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 29 เมษายน 2556
  • วันสอบข้อเขียน วันที่ 1- 3 พฤษภาคม 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพร้อมนัดหมายวันสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2556
  • ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
  ช่องทางการรับสมัคร
   
            ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   
  ส่งข้อมูลทาง
   
  • ไปรษณีย์ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สสส. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • Email : chontida@thaihealth.or.th, vassana@thaihealth.or.th