• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 31 ก.ค. -18 ก.ค. 2560

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สวทช.

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  สวทช.

  ลิงค์: https://iqepi.com/40071/ หรือ
  ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ก.ค. – 18 ก.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 31 พ.ค. -22 พ.ค. 2560 รวม 11 อัตรา

  สวทช.

  สวทช.

  ลิงค์: https://iqepi.com/38829/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์,นักวิชาการ,นักวิจัย,ที่ปรึกษา,เจ้าพน้าที่พัฒนาธุรกิจ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 11
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 พ.ค. – 22 พ.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 26 ก.ย. -31 ต.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

  “สวทช.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36139/ หรือ
  ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 31 ต.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สวทช.กรุงเทพมหานคร

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

  Position

  CenterAmountCloseing date
  นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : Sale Engineer หรือ วิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนงานและบริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
  3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
  4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนองานได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์และกลั่นกรองผลงาน / โครงการ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
  2. พัฒนารูปแบบธุรกิจ แผนการตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม / สู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. รับผิดชอบด้านการติดต่อ ประสานงาน บริหารโครงการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. รับผิดชอบการวางแผนและการปฏิบัติงานโครงการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการให้ใมีประสิทธิภพและประสิทธิผล

  NECTEC

  :/

  130/09/2016
  นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : Sale Engineer หรือวิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนและบริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
  3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
  4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนอได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์และกลั่นกรองผลงาน / โครงการ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
  2. พัฒนารูปแบบธุรกิจ แผนการตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม / สู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. รับผิดชอบด้านการติดต่อ ประสานงาน บริหารโครงการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. รับผิดชอบการวางแผนและการปฏิบัติงานโครงการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการให้ใมีประสิทธิภพและประสิทธิผล

  NECTEC

  :/

  130/09/2016
  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ / คณิตศาสตร์
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS
  3. มีความสนใจในงานการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyitcs) หรือ Data Visualization

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีเพื่อการเกษตร
  2. สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
  3. สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย

  NECTEC

  :/

  130/09/2016
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุมและบริหารการทดสอบหรือสอบเทียบให้เป็นไปตามวิธีทดสอบหรือสอบเทียบมาตรฐาน และ วิธีการที่กำหนดตกลงไว้
  2. ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบหรือสอบเทียบ สถานีทดสอบหรือสอบเทียบ อุปกรณ์ประกอบระบบทดสอบหรือสอบเทียบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  3. ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการทดสอบหรือสอบเทียบมาตรฐานเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. อบรมและควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคในงานทดสอบและสอบเทียบ
  5. วางแผนและควบคุมการสอบเทียบ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบหรือสอบเทียบ และสถานีทดสอบหรือสอบเทียบ
  6. ดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ
  8. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  TMC

  :/

  130/09/2016
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุมและบริหารการทดสอบหรือสอบเทียบให้เป็นไปตามวิธีทดสอบหรือสอบเทียบมาตรฐาน และ วิธีการที่กำหนดตกลงไว้
  2. ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบหรือสอบเทียบ สถานีทดสอบหรือสอบเทียบ อุปกรณ์ประกอบระบบทดสอบหรือสอบเทียบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  3. ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการทดสอบหรือสอบเทียบมาตรฐานเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. อบรมและควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคในงานทดสอบและสอบเทียบ
  5. วางแผนและควบคุมการสอบเทียบ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบหรือสอบเทียบ และสถานีทดสอบหรือสอบเทียบ
  6. ดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ
  8. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  TMC

  :/

  130/09/2016
  นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : นโยบาย / กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการข้อมูล และการประสานงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำข้อเสนอ กลยุทธ์และแผนงานหลักของโปรแกรมด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากโปรแกรมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
  3. ดำเนินการตามขั้นตอนอนุมัติโครงการบนระบบของสวทช. โดยประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
  4. บริหารจัดการ ปรับแผนการใช้จ่าย ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยประสานและหารือร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งใช้ระบบของ สวทช. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ
  5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโปรแกรมฯ รายไตรมาส / รายปี รายงานผลผลิตเชิงปริมาณรายเดือนในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโปรแกรม
  6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

  CO

  :/

  130/09/2016
  นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญา

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : นิติศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
  ด้าน : การจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สามารถร่างและจัดทำนิติกรรมและสัญญาได้
  2. สามารถให้คำปรึกษา และความเห็นแก่หน่วยงานของ สวทช. ในขอบเขตงานนิติกรรมและสัญญาได้
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

  CT

  :/

  101/10/2016
  นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : นิติศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี
  ด้าน : การจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
  4. สามารถร่างและจัดทำนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้
  5. สามารถให้คำปรึกษา และความเห็นแก่หน่วยงานของ สวทช. ในขอบเขตงานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้

  CT

  :/

   

  101/10/2016
  วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์

  เพศ: ชาย
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่อแม่ข่าย

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  2. ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
  3. วิเคราะห์หาสาเหตุ (root cause) และแก้ไขปัญหาเชิลึกที่เกิดขึ้น ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
  4. จัดทำ User Account และกำหนด User Authorization ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
  5. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
  6. ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูล รวมทั้งดำเนินการกู้ข้อมูล
  7. เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Vulnerability/Patch Management) รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบช่องโหว่ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย

  BIOTEC

  :/

  101/10/2016
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 32 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ดูแลระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การจัดการความปลอดภัย (มอก.18001) การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง การทำแผนกรณีฉุกเฉิน การใช้งานระบบ IT
  2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  3. วางแผนการใช้และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องมือ / ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  4. ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากกระบวนการปฏิบัติงาน
  5. เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  6. วิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  7. จัดทำสื่อ / กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Satety ต่างๆ
  8. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  9. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  NECTEC

  :/

  115/10/2016
  วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ , Biomedical Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การพัฒนาซอฟต์แวร์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สามารถเขียนภาษา Java หรือ C++ ได้
  2. ถ้ามีความรู้ด้าน Web Application, Medical Imaging หรือ Image Processing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนา Feature ต่างๆ สำหรับซอฟต์แวร์แสดงภาพทั้งสองมิติและสามมิติ
  2. พัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานผ่าน Web และอุปกรณ์พกพา
  3. ร่วมจัดทำมาตรฐาน ISO 13485 สำหรับเครื่องต่างๆ ที่ Lab ได้พัฒนา
  4. งานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย

  NECTEC

  :/

  115/10/2016
  ผู้ประสานงาน / สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ครุศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
  ด้าน : หรือกรณีที่จบปริญญาโทต้องมีประสบการณ์ 3 ปี มีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ กระตือรือร้น จิตใจบริการ ทำงานพัฒนาด้านสังคม
  2. หากมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สมองกลฝังตัว, ฐานข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะนำไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนในชนบท
  2. วางแผนและบริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการโครงการหรือผู้บริหารกำหนด
  3. ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการฯ และเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เอกสารวิชาการ บทความ เป็นต้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ ในเวทีวิชาการต่างๆ เช่น วารสารทั่วไป, วารสารวิชาการ , การประชุมวิชาการ เป็นต้น

  CT

  :/

  130/09/2016
  วิศวกร / งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี
  ด้าน : มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
  2. มีความรู้ด้าน ISO 9001, ISO 17920, ISO 17025, ISO 17065, ISO 13485
  3. มีทักษะในการเขียนรายงาน / บทความ
  4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / โรงงาน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  2. พัฒนาปรับปรุงเทคนิค วิธีการตรวจประเมิน
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบงานการให้บริการ
  4. ให้บริการทางเทคนิคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายงานหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ และ/หรือประเมินโครงการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / ให้ความเห็น / คำแนะนำเชิงวิชาการ

  NECTEC

  :/

  115/10/2016
  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
  ด้าน : Programming, Computer Security, Network

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ด้าน Mobile Application (Andriod / IOS), Web Programming, Database, Network

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาระบบบันทึกลายนิ้วมือบนโทรศัพท์มือถือเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
  2. พัฒนาระบบนำทางข้อมูลคนไข้ (EasyHos)
  3. วิจัยและพัฒนางานอื่นๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัย

  NECTEC

  :/

  115/10/2016
  วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านภาษา PHP, JAVA, JQuery, Ajax

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Coding / Programming ตามกรอบการวิเคราะห์ออกแบบ
  3. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ
  4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ Programming ของระบบ
  5. ทดสอบระบบตามแผน และจัดทำผลการทดสอบระบบงาน

  CT

  :/

  131/10/2016
  วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านภาษา JAVA, PHP, JQuery, Ajax

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Coding / Programming ตามกรอกบวิเคราะห์ออกแบบ
  3. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ
  4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Programming ของระบบ
  5. ทดสอบระบบตามแผน และจัดทำผลการทดสอบระบบงาน

  CT

  :/

  131/10/2016
  PositionCenterAmountCloseing date
  วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การออกแบบ พัฒนาต้นแบบ เครื่องมือ ระบบตรวจวัดและควบคุมอย่างง่าย สำหรับการทดสอบ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มีความสามารถในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
  2. การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานเชิงเทคนิค การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และความสามารถในการใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะกับงาน
  3. หากมีความรู้ ประสบการณ์ ด้าน Heat Transfer และ สามารถทำ Simulation เกี่ยวกับ Heat และ Air Flow จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานวิจัยด้านการจัดกาทรัพยากร/ของเสีย เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนกาผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. ออกแบบ วิจัยเพื่อเลือกใช้ ผลิต และจัดการวัสดุให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  MTEC

  :/

  105/10/2016
  นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : งานวิจัยทางด้านเคมี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือเภสัชศาสตร์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง
  2. รายงานผลการปฏิบัติงาาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
  3. ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของห้องปฏิบัติการ
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  NANOTEC

  :/

  105/10/2016
  นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : งานวิจัยทางด้านเคมี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือเภสัชศาสตร์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง
  2. รายงานผลการปฏิบัติงาาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
  3. ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของห้องปฏิบัติการ
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  NANOTEC

  :/

  105/10/2016
  นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  สาขาวิชา : เคมี
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานวัสดุโครงสร้างที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การวิจัยพัฒนาวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางเคมีและฟิสิกส์ของชิ้นงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบวางแผน กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานในงานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ เคมีของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเพื่อต่อยอดเป็นวิธีมาตรฐาน
  2. พัฒนาวิธีการสอบเทียบความแม่นยำและความถูกต้องของเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยการใช้วัสดุอ้างอิง หรือสารมาตรฐานใหม่

  NANOTEC

  :/

  105/10/2016
  Division Director / International Cooperation & Public Relations Division

  Gender : Not specific
  Amount : 1Position
  Age : begin 40 year to 50 year
  Education : Master’s Degree above
  Major : Science and Technology
  Subject Relate : Engineering
  Experience : 15 year above
  Experience : International project management is an advantage

  Skill :
  1. Computer literate MS office application
  2. Good communication and interpersonal skills.

  Job Responsibilities :
  1. Be Responsible to prepare ICP strategic, work planning, including management, controlling, monitoring and evaluating.
  2. Be responsible to adjust work planning and resources (budget and human resources).
  3. Lead and develop a team to ensure that all activities are completed.

  BIOTEC

  :/

  130/09/2016
  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

  เพศ: หญิง
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
  ด้าน : งานขายด้านวิศวกรรม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา และการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
  2. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และชอบการเรียนรู้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์ งานโครงการ งานฝึกอบรมและประเมินโครงการต่างๆ ที่อาศัยความรู้ทางวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ถ่ายทอดความรู้และผลงานทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
  3. ติดต่อประสานงาน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สรุป ประมวลและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะ

  Serv.

  :/

  130/09/2016
  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / งานบริการความรู้และห้องสมุด

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สารสนเทศศาสตร์
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ด้านบริการห้องสมุด / บริการสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การจัดการสารสนเทศ
  2. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด อ่าน เขียน)
  3. สามารถใช้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริการห้องสมุด / สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบฉบับพิมพ์และออนไลน์
  2. จัดการทรัพยากรสารสนเทศตามระบบมาตรฐานหมวดหมู่สากล
  3. ประชาสัมพันธ์ บริการสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา เสนอบทความในสื่อต่างๆ
  4. ประสานงานกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

  CT

  :/

  130/09/2016
  ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย / ฝ่ายวิจัยนโยบาย

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ตามลักษณะงานที่ต้องการ
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : วิจัยนโยบาย

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย และทักษะในการอ่านบทความวิชาการด้านวิจัยนโยบายภาษาอังกฤษได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงาน เสนอความคิด และแก้ปัญหางานวิจัยนโยบาย ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา
  2. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สวทช. ได้ด้วยตนเองเพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
  3. วางแผนงานของตนให้สอดคล้องกับทีมงานและโครงการวิจัยเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานในการจัดทำแผนงาน
  4. รวบรวม สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น สถานภาพ / แนวโน้ม ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลาด เทคโนโลยี กฏหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในองค์กร
  5. จัดการประชุม จัดเครียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม / เสวนา และประสานงานทั้งภายในและภายนอก
  6. จัดเก็บข้อมูล/เอกสาร บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัยนโยบายไว้กับองค์กร ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานของตนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทังให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
  7. มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น บทความเชิงวิชาการ บทความประชาสัมพันธ์หนังสือ ฯลฯ

  CT

  :/

  115/10/2016
  ที่ปรึกษา / งานปรึกษาด้านไอที

  เพศ: หญิง
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การจัดฝึกอบรม สัมมนา และการบริหารจัดการโครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน
  2. มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (สามารถแสดงผลคะแนนตามมาตรฐานสากล)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนและดำเนินการจัดกรรมการฝึกอบรมและสัมมนา
  2. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา
  3. บริหารจัดการ ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน กิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา และโครงการ
  5. จัดทำ ปรับปรุงสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำ เผยแพร่กิจกรรมและโครงการสู่กลุ่มเป้าหมาย

  CT

  :/

  130/09/2016
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารและสนับสนุนการวิจัย

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยงข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
  ด้าน : งานประสานงาน การบริหารทั่วไป การจัดประชุม งานด้านเอกสารต่างๆ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในระดับกลาง
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
  3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมการเดินทาง การเตรียมการจัดประชุม
  4. มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฎิบัติ แนวปฎิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
  5. มีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดต่อ นัดหมายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป เช่น การเตรียมการเดินทาง การเตรียมจัดประชุม รับผิดชอบงานด้านเอกสารลงรับเอกสารทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
  3. รับผิดชอบเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและผู้บริหาร
  5. ริ่เริม พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของสวทช. เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ สำนักงาน

  CT

  :/

  130/09/2016
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

  เพศ: ชาย
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : ประมง
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,วาริชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การดูแลพ่อแม่พันธุ์กุ้งในโรงเพาะฟัก

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ในระดับที่แก้ไขเบื้องต้นได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการงานดูแลพ่อแม่พันธุ์ให้มีความพร้อมต่อการผลิตลูกกุ้งในเขตปลอดเชื้อ ให้สามารถผลิตลูกกุ้งได้ตามแผนการผลิต

  BIOTEC

  :/

  101/10/2016
  นักวิเคราะห์ / ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : บริหารโครงการ ประสานงานบริหารการจัดอบรม การให้คำปรึกษาบ่มเพาะธุรกิจ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้หลักการธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ มีความรู้ในบางอุตสาหกรรม
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อเสนอโครงการ การจัดทำรายงาน
  3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนงาน บริหารและจัดการงานหรือโครงการที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากภาคเอกชนและภาครัฐ ในการประสานงาน สร้างสัมพันธภาพและสร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
  3. ประสานงาน และ/หรือ เจรจาต่อรอง กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การบริหารโครงการหรือการให้บริการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานและทำงานตามกฎระเบียบปฏิบัติของ สวทช.
  4. งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
  5. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ข้ามาใช้บริการของ สวทช.

  CT

  :/

  130/09/2016
  นักวิเคราะห์ / ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : บริหารโครงการ ประสานงานบริหารการจัดอบรม การให้คำปรึกษาบ่มเพาะธุรกิจ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้หลักการธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ มีความรู้ในบางอุตสาหกรรม
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อเสนอโครงการ การจัดทำรายงาน
  3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนงาน บริหารและจัดการงานหรือโครงการที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการของ สวทช.
  3. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากภาคเอกชนและภาครัฐ ในการประสานงาน สร้างสัมพันธภาพและสร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
  4. ประสานงาน และ/หรือ เจรจาต่อรอง กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การบริหารโครงการหรือการให้บริการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานและทำงานตามกฎระเบียบปฏิบัติของ สวทช.
  5. งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

  CT

  :/

  130/09/2016
  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ประสบกรณ์ด้านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
  2. มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน ในระดับดี
  4. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์การเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
  2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน พันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า/ลูกค้าเป้าหมาย
  3. R&D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการโดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัย สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
  4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ITAP, CD, RDC, STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ(อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนทีมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า
  5. Manage Customer is Style : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครื่อข่าย
  6. Create Credibility, Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client is Trust : สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน

  CT

  :/

  130/09/2016
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การติดต่อประสานงาน งานสารบรรณ การจัดฝึกอบรม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไป
  2. มีความรู้ด้านงานสารบรรณ
  3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
  4. มีทักษะในการจับประเด็นและเขียนรายงานการประชุม
  5. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9001:2000
  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
  7. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูล ได้เป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินงาน และประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและบริการภายในและภายนอก ตลอดจนงานบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง
  2. ดำเนินการด้านงานสารบรรณ (การร่างหนังสือ จัดทำเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระบบของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ)
  3. ช่วยดำเนินการและประสานงานการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานที่
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  CT

  :/

  130/09/2016
  ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : การตลาด
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
  ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
  2. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  3. บริหารจัดการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
  4. บริหารและจัดการทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  CT :/130/09/2016
  วิศวกร / งานพัฒนาพื้นที่
  เพศ: ชาย
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา, อุตสาหการ
  ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
  ด้าน : งานบริหารอาคาร พัฒนาโครงการวิศวกรรม พัฒนาระบบบริการขนาดกลางและขนาดใหญ่

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลงานระบบประกอบอาคารสถานที่
  2. งานระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
  3. งานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร
  4. การพัฒนาระบบให้บริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในเชิงการให้บริการและต้นทุนที่ดีขึ้น
  5. การจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย

  CT :/130/09/2016
  นักวิชาการ / หน่วยฝึกอบรม

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การจัดฝึกอบรม การติดต่อประสานงาน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี รักงานบริการ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม ภายใต้กระบวนการทำงานของหน่วยฝึกอบรม

  BIOTEC:/101/10/2016
  นักวิเคราะห์ / งานติดตามและประเมินผล

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 33 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : บัญชี
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เอกสารการเงิน หรือเอกสารทางพัสดุ ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
  3. วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management)
  4. จัดทำแผน ติดตาม และรายงานผล ของหน่วยงาานตามที่ได้รับมอบหมาย ตามรูปแบบที่กำหนด

  MTEC :/105/10/2016
  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี , วิศวกรรมเคมี , ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
  ด้าน : การวิเคราะห์ ออกแบบ และการวางแผนการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุด้านต่างๆ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การใช้งาน Microsoft Office
  2. การสื่อสารภาษาอังกฤษ การอ่าน เขียน ฟัง พูด ได้ในระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ร่วมวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
  2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สวทช.
  3. บันทึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
  4. นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

  MTEC :/105/10/2016
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : บัญชี-การเงิน
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ เศรษฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การตรวจสอบ ,บัญชี, การเงิน, การจัดการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้าน IT
  2. มีทักษะภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Finance, Ooeration ,Performance รวมถึงประเมินการบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช.
  2. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

  CT :/101/10/2016
  นักวิเคราะห์ / ฝ่ายติดตามและประเมินผล

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ และจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์ หรือจบปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในองค์กรวิจัยและพัฒนา
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การบริหารจัดการงานวิจัย การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ การประเมินผล หรือหากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ การประเมินมูลค่าที่ได้จากการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผล/ข้อเสนอแนะได้
  2. มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และเขียนสรุปประเด็น จัดทำรายงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
  3. มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ
  4. มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการบริหารและติดตามโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อให้เกิดกลไกการจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงานของ ศช. และ สวทช.
  2. ติดตามผล วิเคราะห์ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดไว้
  3. บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก การจัดประชุม การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การเขียนรายงาน การจัดเตรียมการนำเสนอ เป็นต้น
  4. การค้นคว้ารวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนมีคุณภาพ
  5. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงานให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล สืบค้นข้อมูล ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูล และนำเสนอผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการวิจัย

  BIOTEC:/101/10/2016
  นักวิเคราะห์ / งานประสานงานวิจัย/วิชาการ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การวิเคราะห์จัดทำแผนและผลงานการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร
  2. การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการทางด้านการเกษตร
  3. การบริหารจัดการหน่วยวิจัย
  4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

  BIOTEC:/101/10/2016
  วิศวกร / หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ อุตสาหการ
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การจัดการด้านระบบโรงงาน การวางแผนการผลิต การควบคุม และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเ้านการแพทย์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ GMP (ISO13485)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อเตรียมการวางแผนการผลิต
  2. ตรวจสอบกระบวนการผลิต และบริหารจัดการทั่วไปภายใต้โรงงานต้นแบบ GMP Plant
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  MTEC :/105/10/2016
  นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผน

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
  ด้าน : การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และประเมินผล

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ทักษะในการบันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ การเขียนรายงาน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. ประสานงานภายใน สวทช. กับผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน ตรวจสอบและประเมินผล
  3. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำ เอกสารนำเสนอ รายงานผล ตรวจสอบและประเมินผลงาน รายงานผลการวิเคราะห์

  CT :/101/10/2016
  นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : Sale Engineer หรือ วิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนงานและบริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
  3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
  4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนองานได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์และกลั่นกรองผลงาน / โครงการ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
  2. พัฒนารูปแบบธุรกิจ แผนการตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม / สู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. รับผิดชอบด้านการติดต่อ ประสานงาน บริหารโครงการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. รับผิดชอบการวางแผนและการปฏิบัติงานโครงการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการให้ใมีประสิทธิภพและประสิทธิผล

  NECTEC:/130/09/2016

   

  PositionCenterAmountCloseing date
  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ บริหารทรัพยากบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรม การบริหารทรัพยากรบุคคล

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ด้านการสื่อสาร
  2. การประสานงาน และเจรจาต่อรอง
  3. การจัดทำสื่อนำเสนอ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนา / บริหาร/ และดำเนินโครงการด้านพัฒนาบุคลากร เพื่อสนันสนุนการทำงานของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
  4. จัดเตรียม ตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ และบันทึกข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้องแม่นยำครบถ้วน
  5. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  MTEC :/131/10/2016
  ผู้อำนวยการโครงการ / โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ถึง 45 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ระบบขนส่งทางราง การบริหารจัดการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางราง
  2. มีความสามารถในการบริหารงานวิจัย งานพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริหารเครือข่ายพัฒนาระบบขนส่งทางราง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
  2. บริหารโปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง และทุนวิจัยมุ่งเป้าการคมนาคมขนส่งระบบราง
  3. วางแผนพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาอุตสาหกรรม และเครือข่ายพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ
  4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมรถไฟในภาพรวม

  CT :/131/10/2016
  วิศวกร / โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมอุตสาหการ
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
  ด้าน : ระบบขนส่งทางราง

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การเขียนเสนอโครงการ วิเคราะห์โครงการ วิเคราะห์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารงานวิจัยและพัฒนาระบบขนส่งทางราง
  2. บริหารงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
  3. พัฒนาข้อเสนอโครงการ และวิเคราะห์โครงการ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง

  CT :/131/10/2016
  นักวิชาการ / โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
  ด้าน : มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ /จัดทำข้อเสนอโครงการ / วิเคราะห์โครงการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
  2. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านระบบราง
  3. ประสานความร่วมมือในการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

  CT :/131/10/2016
  นักวิชาการ / โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
  ด้าน : มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ /จัดทำข้อเสนอโครงการ / วิเคราะห์โครงการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
  2. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านระบบราง
  3. ประสานความร่วมมือในการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

  CT:/131/10/2016
  Researcher / Nano Functional Textile

  Gender : Not specific
  Amount : 1Position
  Age : begin 25 year to 35 year
  Education : Doctoral Degree
  Major : Textile Technology and Materials Engineering
  Subject Relate : Textile Science or Engineering / Polymer Science or Engineering
  Experience : begin 0 to 10 year
  Experience : Functional Textiles, Coating and Finishing, Fiber Spinning and Nanofiber Fabrications, Material and Polymer Science Engineering

  Skill :
  1. Strong commitment and skills to develop scientific and technological excellence at national and international levels.
  2. Strong and unique leadership.
  3. Management and team development skills.
  4. Strong organization value development skills.
  5. Self-motivational skills.
  6. Technical creativity development skills.
  7. Presentation skills.
  8. Communication and interpersonal skills.

  Job Responsibilities :
  1. Researcher, development and technology transfer on topics of nanofunctional fibers and textiles.
  2. Publish scientific papers and file for patents on topics of nanofuntional textiles.
  3. Comply with organizational policies, TIS1800, ISO9001 standards.
  4. Participlate and present research finding in poster or oral forms at domestic and international conferences.

  NANOTEC :/131/10/2016
  ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
  ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 15 ปี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน /บริหารโครงการ
  2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
  3. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคนเพื่อสนับสนุนการบริหารธุรกิจ
  4. ความรู้ /ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
  5. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน และการใช้งาน Software ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารบุคคล
  6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือบริหารจัดการขององค์กรสมัยใหม่
  7. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดี-ดีมาก

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เสนอ จัดทำกลยุทธ์การบริหารบุคลากรและองค์กร ของ สวทช. และกำกับดูแลการดำเนินนโยบายและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล / พัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของ สวทช.
  2. ออกแบบ พัฒนาและบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารคุณภาพงานรวมถึงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างตำแหน่งงาน การประเมินผลงาน ข้อบังคับและกฎระเบียบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มาตรฐาน และกระบวนการทำงาน การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น
  3. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนาองค์กร พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และพัฒนาความผูกพันของบุคลากรเพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและบุคลากร
  4. สำรวจและประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสามารถให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย สวทช.
  5. จัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร
  6. จัดทำกลยุทธ์ แนวทาง แผนงานและวิธีการในการสื่อสารเพื่อพัฒนาความผูกพันของบุคลากร
  7. ปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและสนับสนุนประสิทธิภาพและผลิตภาพของ สวทช.
  8. จัดทำระบบคุณภาพและกระบวนการพัฒนาองค์กรเพื่อใช้งานใน สวทช. ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สวทช.
  9. พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ของฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล / พัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)

  CT :/130/09/2016
  Coordinator / International Collaboration Section

  Gender : Not specific
  Amount : 1Position
  Age : begin 30 year to 35 year
  Education : Master’s Degree
  Major : International Relations
  Subject Relate : Journalism, Political Science or Science
  Experience : begin 5 to 7 year
  Experience : experience in public relations or related-field

  Skill :
  1. Very good command of English, knowledge of Japanese would be an asset

  Job Responsibilities :
  1. Coordinate with strategic alliances and stakeholders to manage relationships and to promote R&D collaboration internationally and domestically
  2. Work with research units to support their international agendas. This includes international agreements, funding opportunities and international conference/ workshop organization
  3. Hosting visits by delegations from overseas public and private bodies
  4. Prepare and distribute promotional materials such as annual report, brochures, posters, etc.
  5. Maintain and update the database of all the bilateral and multi-lateral agreements with international research institutions and foreign companies.

  MTEC :/107/10/2016
  นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  สาขาวิชา : Pharmaceutical Sciences
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Pharmaceutical Technology / Polymer Science/ ฺBiomedical Engineering / Nanobiotechnology / Nanobiomaterials
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. หากมีประสบการณ์ด้าน Drug delivery system จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา
  2. ประสานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สวทช. โดยการแนะนำของหัวหน้า/พี่เลี้ยง เพื่อให้การดำเนินการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
  3. ประเมินความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของงานที่ได้รับมอบหมายกับงานของผู้อื่น และวางแผนงานของตนและให้ข้อเสนอแนะ ที่สอดคล้องกับทีมงานและโครงงานวิจัย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้
  4. บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ ไว้กับองค์กร รวมทั้งสรุปข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานของตนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
  5. รวบรวมความต้องการและตอบข้อซักถามเบื้องต้นแก่ลูกค้า/แหล่งทุน/ผู้รับบริการ ที่เกี่ยวกับงานตนเองภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งส่งมอบสิ่งที่ลูกค้า/แหล่งทุน ต้องการได้ถูกต้องตรงเวลาในกรอบงานตนเอง
  6. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลงานวิจัย หรือรายงานเชิงเทคนิคในโครงการที่ร่วมรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงาน
  7. มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายเช่น รับจ้างวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเขียนสิ่งพิมพ์/รายงานเชิงเทคนิค

  NANOTEC :/131/10/2016
  ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
  ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 15 ปี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน /บริหารโครงการ
  2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
  3. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคนเพื่อสนับสนุนการบริหารธุรกิจ
  4. ความรู้ /ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
  5. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน และการใช้งาน Software ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารบุคคล
  6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือบริหารจัดการขององค์กรสมัยใหม่
  7. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดี-ดีมาก

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)
  2. จัดทำและดำเนินงานตามแผนงานบริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บริการแก่บุคลากร สวทช. อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของสวทช.
  3. กำกับดูแล กระบวนการการบริหารและให้บริการทรัพยากรบุคคลด้านกระบวนการสรรหาคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับตำแหน่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
  4. กำกับดูแล กระบวนการบริหารเส้นทางการเติบโตทางอาชีพของบุคลากร
  5. กำกับดูแล กระบวนการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบ e-HR และฐานข้อมูลบุคลากร
  6. กำกับดูแล กระบวนการจัดและเชื่อมโยงกิจกรรมสัมพันธ์สำหรับบุคลากรสวทช. เพื่อสร้างคุณภาพและสมดุลในการทำงาน
  7. กำกับดูแล กระบวนการบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการของบุคลากร
  8. ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ แก่บุคลากรและรวบรวมคำคิดเห็นของบุคลากร สวทช. เพื่อศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนบริหารบุคลากร และการปรับปรุงระบบงาน
  9. พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)

  CT :/130/09/2016
  วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาตร์ คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การแก้ไขปัญหา การบริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  2. การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้บริการและแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องลูกข่าย และระบบเครือข่าย สำหรับงานวิจัย /โครงการ/ห้องปฏิบัติการ
  2. ประสานงานการซ่อมแซมและบำรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์เครื่องลูกข่าย
  3. ดูแลการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสำนักงานและงานวิจัย
  4. จัดทำรายงานปัญหาและแก้ไขปัญหาที่พบ และจัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  MTEC :/110/10/2016
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ศิลปศาสตร์,สังคมศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การบริหารงานทั่วไป

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้าน ISO
  2. คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.OFFICE
  3. สามารถใช้ Excel ได้ดี
  4. มีความสามารถในการพัฒนาฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดระบบงานให้บริการ
  5. สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
  6. มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบข้อบังคับ ระบบงานต่างๆของสำนักงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุมดูแลและดำเนินการบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณ การเดินทาง ห้องประชุม การเบิกจ่าย การจัดเก็บข้อมูล และการจัดประชุม โดยให้เป็นไปตามระบบงานมาตรฐานของสำนักงาน เช่น ISO9001
  2. ริเริ่ม พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการและการอำนวยความสะดวกทำให้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้

  BIOTEC :/120/10/2016
  ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
  ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 15 ปี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน /บริหารโครงการ
  2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
  3. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของสวทช.
  4. ความรู้ /ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
  5. ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของสวทช.
  6. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
  7. ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
  8. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
  9. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ และจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติของ สวทช.
  2. สื่อสารและให้คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติ การทำวิจัยตามจริยธรรมวิจัยที่ดี เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักวิจัยใน สวทช. และเครือข่าย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
  3. จัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
  4. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการใช้สัตว์ทดลอง
  5. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการละเมิดจริยธรรมการวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ และจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติของ สวทช.
  6. สื่อสารและให้คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิดการละเมิดจริยธรรมการวิจัย ให้กับนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง
  7. จัดให้เกิดกระบวนการรับข้อร้องเรียนเมื่อมีกรณีละเมิดจริยธรรมการวิจัย สืบสวน สอบสวน และวินิจฉัย ตามแนวปฏิบัติ

  CT :/115/10/2016
  ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
  ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 15 ปี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน /บริหารโครงการ
  2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
  3. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของสวทช.
  4. ความรู้ /ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
  5. ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของสวทช.
  6. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
  7. ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
  8. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
  9. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิจัยระบบการบริหารจัดการการวิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัย
  2. พัฒนาระบบวิจัยและการใช้ประโยชน์ภายใน สวทช.
  3. พัฒนาระบบวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างประเทศ
  4. ประสานงานหน่วยงานนโยบายและบริหารจัดการการวิจัย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ฯลฯ
  5. พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนการวิจัย
  6. จัดการความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพนานาชาติ (ISO, GLP, GMP, GCP) เป็นต้น
  7. ประสานงานหน่วยงานมาตรฐานในประเทศ (สมอ. อย.)
  8. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและทีมวิจัย
  9. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา

  CT :/115/10/2016
  ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายพัสดุ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
  ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 15 ปี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน /บริหารโครงการ
  2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
  3. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของสวทช.
  4. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารธุรกิจ
  5. ความรู้ /ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
  6. ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของสวทช.
  7. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
  8. ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
  9. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
  10. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดี-ดีมาก

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดการและควบคุมการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานรายวันของพนักงาน สก. ศจ. สท. และหน่วยบริการ
  2. ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลา โปร่งใส เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนดไว้
  3. ดูแลการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมให้ผู้จัดจำหน่ายส่งสินค้าตามกำหนดเวลา ลักษณะสินค้า จำนวน ราคาตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา
  4. ควบคุมครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  5. จัดส่งกระจายวัสดุและครุภัณฑ์ภายใน สก. ศจ. สท. และหน่วยบริการ
  6. รวบรวมเอกสารสำคัญและรายงานสรุปจำนวนวัสดุและครุภัณฑ์คงคลังแก่คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ผู้ตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  7. จัดหาพนักงานคู่สัญญาที่มีความสามารถ เพื่อบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของ สก. ศจ. สท. และหน่วยบริการ
  8. รวบรวมข้อมูล สถิติของงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อทำเป็นรายงานส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  9. ศึกษาและปรับใช้กฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเสนอรายชื่อผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภพการทำงานของการจัดซื้อจัดจ้าง
  10. พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)

  CT :/130/09/2016
  นักวิเคราะห์ / ศูนย์ลงทุน

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์, การเงิน และ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ การบัญชี
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : Investment Banking หรือ Project Financing การวิเคราะห์การลงทุน หรือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดี
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี และสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์การลงทุนและบริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ และตรวจสอบโครงการหรือกิจการที่จะลงทุน (due diligence review)
  3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน บริษัทที่เกิดจากการแปรรูปโครงการ (spin-off) ของสวทช. โครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของ สวทช. และหน่วยบริการของสวทช.
  4. ให้คำปรึกษาด้านแผนธุรกิจ การเงิน/การบัญชี นโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของสวทช.ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ร่วมทุน
  5. ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอโครงการที่ขอรับการรับรองกิจการซึ่งประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีให้แก่กิจการเงินร่วมลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่
  6. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการลงทุน สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนร่วม (Venture Capital Fund) รวมทั้งกลไกทางการเงินต่างๆ เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเงินร่วมลงทุนของ สวทช.
  8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  CT :/131/10/2016
  ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
  ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดตามประเมินผลองค์กรมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 15 ปี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ประสบการณ์ในการวิเคราะห์และวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผล
  2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของ สวทช.
  3. ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของ สวทช.
  4. ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการติดตามประเมินผลองค์กร
  5. ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
  6. ความรู้ ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของ สวทช.
  7. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
  8. ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหาร
  9. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
  10. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดี-ดีมาก

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาของศูนย์แห่งชาติต่างๆ ให้สอดคล้องกัน และดำเนินไปตามนโยบายของ สวทช. รวมถึงตอบสนองความต้องการของประเทศ
  2. อำนวยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดตามและประเมินผล ให้สนับสนุนการทำวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของ สวทช.
  3. จัดทำกลไกการประเมินผลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สวทช. ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
  4. ศึกษาและพัฒนาวิธีการประเมินผล และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
  5. นำการประเมินผลระดับฝ่าย/งาน ปรับใช้กับศูนย์แห่งชาติและฝ่ายงานหลักต่าง ๆ
  6. ประสานงานร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการประเมินผล
  7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ สวทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  8. ประเมินผลกระทบจากการทำงานของ สวทช. ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม
  9. ประเมินโครงการเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างประโยชน์แก่องค์กรและประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สวทช.
  10. นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานภายใน สวทช. อย่างต่อเนื่อง
  11. ติดตามและรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  12. พัฒนากลไกในการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร และผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของ สวทช. บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
  13. พัฒนากลไกและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายประเมินผลองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)

  CT :/130/09/2016
  ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายบริหารอาคาร

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร (Facility Management)
  ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การศึกษาปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร (Facility Management) โดยมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือ ความตระหนักในเรื่องการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารสถานที่ซึ่งมีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา และ/หรือ ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และ/หรือ สถานที่ซึ่งมีการใช้สารเคมี หรือ สารชีวภาพ หรือ สารกัมมันตรังสี
  2. ความรู้ ความเข้าใจ หรือ ความตระหนัก ในเรื่องบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านอาคารสถานที่
  3. ทักษะในการทำงานเป็นทีม และ การบริหารทีมทั้งที่อยู่ในภายใต้การบังคับบัญชา หรือเกิดจากการรวมตัวเฉพาะกิจ
  4. ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุปใจความสำคัญให้ผู้อื่นเข้าใจโดยง่าย

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาและกำกับดูแลแผนแม่บทการใช้ที่ดิน (Land Use and Land Development Master Plan) เพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  2. บริหารจัดการอาคารสถานที่และการอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย (ประมาณ 200,000 ตารางเมตรในปัจจุบัน) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการขั้นสูง มีงานวิศวกรรมระบบมากกว่าอาคารทั่วไป
  3. บริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในอาคารสถานที่ซึ่งได้รับมอบหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการชั้นสูง มีบุคลากรวิจัยจำนวนมาก
  4. ให้และพัฒนาบริการด้านอาคารสถานที่อย่างบูรณาการ โดยมุ่งให้เกิดความพึงพอใจในบริการ และเกิดรายได้เพิ่มเติมให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  5. พัฒนาบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทำงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม สามารถดำเนินกิจกรรมหลักของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดให้มีร้านค้า-ร้านอาหารในพื้นที่ การจัดให้มีบริการสถานที่ออกกำลังกายในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียง การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นต้น
  6. พัฒนาความสัมพันธ์และดำเนินการร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

  CT :/130/09/2016
  เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : เลขานุการผู้บริหาร

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีทักษะด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ประสานงาน การจับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆได้ดี มีความคล่องตัว เรียนรู้เร็ว
  2. มีทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับปานกลางขึ้นไป

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการเวลา และนัดหมายของผู้บริหาร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารและผู้มาติดต่อ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. ประสานงาน เตรียมความพร้อมและจัดการประชุมผู้บริหาร และประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับมองหมาย
  3. บริหารจัดการระบบนำเสนอเอกสาร โดยการตรวจสอบความถูกต้อง และกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณา
  4. จัดเตรียมข้อมูล หรือประสานงาน และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
  5. จัดเตรียมข้อมูล ค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ต่างจังหวัดและต่างประเทศของผู้บริหาร
  6. บริหารจัดการระบบจัดเก็บเอกสารและข้อมูลของผู้บริหาร อย่างเป็นระบบ ให้สามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
  7. ปฏิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เช่นการบริหารโครงการเป็นต้น

  NANOTEC:/130/09/2016
  เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี
  ด้าน : มีประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือภาคเอกชน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  2. เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ
  3. มีประสบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  4. สามารถใช้ดปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SAP หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สรรหา (Sourcing) แหล่งขายสินค้า/บริการ พร้อมทั้งประสานงานให้ได้ข้อมูลการเสนอราคามาใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อ/จ้าง เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบพัสดุ
  2. เจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อ/จ้างเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ
  3. จัดซื้อ/จ้างได้ถูกต้องภายในระยะเวลา/งบประมาณ/คุณสมบัติหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่กำหนดโดยเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบพัสดุ
  4. จัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง เช่น ใบสั่งซื้อ/จ้าง สัญญา ใบตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบพัสดุ
  5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับพัสดุ/ ครุภัณฑ์/ บริการที่จัดซื้อ/จ้าง ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
  6. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7. วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  8. จัดทำคู่มือการทำงาน พัฒนาฐานข้อมูล และจัดหาข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

  NANOTEC :/115/10/2016
  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  เพศ: หญิง
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด การจัดการ
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การให้บริการดูแลลูกค้า การวางแผนการตลาด

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน MS Office
  3. มีทักษะในการนำเสนอผลงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำเอาอุปกรณ์หรือตัวอย่างอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการทดสอบ
  2. ประสานงานกับฝ่ายทดสอบเพื่อทำการทดสอบอุปกรณ์ของลูกค้า ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
  3. จัดทำทำเนียบรายชื่อลูกค้าทั้งหมด รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

  CT :/130/09/2016
  วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและการผลิต

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุมสูตรและทำหน้าที่การผลิต Pilot Plant ให้เป็นไปตามผลงานวิจัยมาตรฐาน
  2. ควบคุมระบบมาตรฐานให้สอดคล้องตาม GMP
  3. จัดทำระบบเอกสารระบบมาตรฐาน New Lot
  4. ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องตาม BOM Bill of Material

  NANOTEC:/131/10/2016
  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนกส์/ วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ในด้าน loT, Microcontroller, Robotics , Image Processing, AI
  2. มีความรู้ ทักษะการเขียนแอพพลิเคชั่น

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบ ประกอบ และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านการใช้งานทั้งแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  2. ปฏิบัติงาน เสนอความคิด และแก้ปัญหางานวิจัยและพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา
  3. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสวทช.ได้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
  4. วางแผนงานของตนให้สอดคล้องกับทีมงานและโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานในการจัดทำแผนงาน
  5. จัดการและให้คำแนะนำในการใช้ทรัพยากรของโครงการแก่ทีมวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
  6. บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานของตนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
  7. มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับจ้างวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเขียนสิ่งพิมพ์และ รายงานเชิงเทคนิค

  NANOTEC :/131/10/2016
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารเทคโนโลยีฐาน

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : มนุษยศาสต์ สังคมศาสตร์ อักษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ด้านการดำเนินการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย การจัดทำเอกสารสารบรรณ การให้บริการและอำนวยความสะดวกกับบุคลากร/หน่วยงาน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีจิตใจบริการ มีคามรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไปเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะการจับประเด็นและการเขียนรายงาน
  4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานสารบรรณ การเดินทาง การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
  2. ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับบุคลากร หน่วยงาน และประสานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  3. พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงาน การให้บริการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการให้บริการภายในของ สวทช. รวมทั้งระบบมาตรฐานอื่นๆ เช่น ISO 9001 , มอก.18001
  4. สำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น การเก็บและทำลายเอกสาร การจัดทำเอกสารจดหมายเหตุ
  5. จัดทำเอกสารและ/หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยสนับสนุน การดำเนินงานของบุคลากร/หน่วยงาน
  6. พัฒนา ปรับปรุง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

  MTEC :/130/09/2016
  วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การออกแบบ พัฒนาต้นแบบ เครื่องมือ ระบบตรวจวัดและควบคุมอย่างง่าย สำหรับการทดสอบ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มีความสามารถในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
  2. การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานเชิงเทคนิค การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และความสามารถในการใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะกับงาน
  3. หากมีความรู้ ประสบการณ์ ด้าน Heat Transfer และ สามารถทำ Simulation เกี่ยวกับ Heat และ Air Flow จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานวิจัยด้านการจัดกาทรัพยากร/ของเสีย เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนกาผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. ออกแบบ วิจัยเพื่อเลือกใช้ ผลิต และจัดการวัสดุให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  MTEC :/105/10/2016

  สมัครงาน สวทช. งานราชการ กรุงเทพมหานคร สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช.2559 สอบ สวทช. 59 ehenbook.com สวทช. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 12 ก.ค. -31 ส.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

  สวทช.

  “สวทช.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35338/ หรือ
  ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 31 ส.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สวทช.กรุงเทพมหานคร

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

  วิศวกร/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  วันที่ประกาศ13/03/2015

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านภาษา JAVA, PHP, JQuery, Ajax

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Coding / Programming ตามกรอกบวิเคราะห์ออกแบบ
  3. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ
  4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Programming ของระบบ
  5. ทดสอบระบบตามแผน และจัดทำผลการทดสอบระบบงาน

  :/


  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ/งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล
  วันที่ประกาศ11/08/2015

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สารสนเทศศาสตร์
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : Web Programming (PHP, Java)

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ และระบบงานบนเว็บ
  2. ออกแบบระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ การบริการห้องสมุด การบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้รูปแบบต่างๆ
  3. ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานเครือข่าย

  :/

  วิศวกร/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  วันที่ประกาศ07/10/2015

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านภาษา PHP, JAVA, JQuery, Ajax

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Coding / Programming ตามกรอบการวิเคราะห์ออกแบบ
  3. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ
  4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ Programming ของระบบ
  5. ทดสอบระบบตามแผน และจัดทำผลการทดสอบระบบงาน

  :/

  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  วันที่ประกาศ04/12/2015

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
  ด้าน : Programming, Computer Security, Network

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ด้าน Mobile Application (Andriod / IOS), Web Programming, Database, Network

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาระบบบันทึกลายนิ้วมือบนโทรศัพท์มือถือเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
  2. พัฒนาระบบนำทางข้อมูลคนไข้ (EasyHos)
  3. วิจัยและพัฒนางานอื่นๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัย

  :/

  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
  วันที่ประกาศ04/12/2015

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS
  3. มีความสนใจในงานการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Date Analytics)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีเพื่อการเกษตร
  2. สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
  3. สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย

  :/

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม /งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  วันที่ประกาศ01/02/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
  ด้าน : อาชีวอนามัยลแะความปลอดภัย

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ คำสั่ง มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
  4. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  :/

  วิศวกร/ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ
  วันที่ประกาศ24/03/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
  ด้าน : ด้านการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามการออกแบบ แบบสถาปัตยกรรมการบริการ (Service-oriented architecture -SOA)
  2. สามารถพัฒาชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตามรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST โดยใช้ภาษา JAVA
  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Data Integration เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เช่น Pentaho ได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์และเซอร์วิสการเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานโดยรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST
  2. ร่วมทดสอบซอฟต์แวร์ และระบบงานที่พัฒนาโดยใช้ภาษา JAVA และโปรแกรม Pentaho
  3. สามารถอธิบาย เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สวทช.
  4. สามารถเขียนเอกสารทางเทคนิคที่เกิดจากการพัฒนาระบบ หรือชุดคำสั่งหรือโปรแกรม เช่น การใช้งานระบบ การดูแลแก้ไขระบบ รวมทั้งผลการทดสอบระบบ
  5. ร่วมกับทีมในการเรียนรู้่และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

  :/

  วิศวกร/งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  วันที่ประกาศ02/05/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี
  ด้าน : มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
  2. มีความรู้ด้าน ISO 9001, ISO 17920, ISO 17025, ISO 17065, ISO 13485
  3. มีทักษะในการเขียนรายงาน / บทความ
  4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / โรงงาน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  2. พัฒนาปรับปรุงเทคนิค วิธีการตรวจประเมิน
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบงานการให้บริการ
  4. ให้บริการทางเทคนิคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายงานหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ และ/หรือประเมินโครงการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / ให้ความเห็น / คำแนะนำเชิงวิชาการ

  :/

  ผู้ประสานงาน/สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  วันที่ประกาศ02/05/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ครุศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
  ด้าน : หรือกรณีที่จบปริญญาโทต้องมีประสบการณ์ 3 ปี มีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ กระตือรือร้น จิตใจบริการ ทำงานพัฒนาด้านสังคม
  2. หากมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สมองกลฝังตัว, ฐานข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะนำไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนในชนบท
  2. วางแผนและบริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการโครงการหรือผู้บริหารกำหนด
  3. ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการฯ และเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เอกสารวิชาการ บทความ เป็นต้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ ในเวทีวิชาการต่างๆ เช่น วารสารทั่วไป, วารสารวิชาการ , การประชุมวิชาการ เป็นต้น

  :/

  วิศวกร/ฝ่ายอาคารสถานที่
  วันที่ประกาศ30/05/2016

  เพศ: ชาย
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การบริหารจัดการพลังงาน และระบบคุณภาพ (มอก.และ ISO)

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานและติดตามข้อมูล ในการจัดทำกิจกรรมคาร์บอนฟรุตพรินต์องค์กร
  2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย
  3. จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานในภาพรวม เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO-50001 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพลังงาน
  4. วิเคราะห์ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
  5. พัฒนาฐานข้อมูลกลางของฝ่าย

  :/

  นักวิเคราะห์/งานติดตามและประเมินผล
  วันที่ประกาศ30/05/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารเทคโนโลยี นโยบายสาธารณะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผลการดำเนินงาน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
  2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้อย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบ
  3. มีความสามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างบุคคลในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างบรรลุเป้าหมาย
  4. มีทักษะในการสรุปความ และการเขียนรายงาน
  5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ และผลงานต่างๆ ของ ศอ. พร้อมทั้งดำเนินการเขียนรายงานการประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
  2. ศึกษาและวิเคราะห์การประเมินผลและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์จัดทำเป็นแนวทางการปฏิบัติของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
  3. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินผลและการบริหารจัดการความเสี่ยง
  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  :/

  นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
  วันที่ประกาศ07/06/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : นโยบาย / กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการข้อมูล และการประสานงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำข้อเสนอ กลยุทธ์และแผนงานหลักของโปรแกรมด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากโปรแกรมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
  3. ดำเนินการตามขั้นตอนอนุมัติโครงการบนระบบของสวทช. โดยประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
  4. บริหารจัดการ ปรับแผนการใช้จ่าย ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยประสานและหารือร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งใช้ระบบของ สวทช. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ
  5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโปรแกรมฯ รายไตรมาส / รายปี รายงานผลผลิตเชิงปริมาณรายเดือนในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโปรแกรม
  6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

  :/

  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
  วันที่ประกาศ14/06/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยงานต่างๆ ในด้านขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
  2. พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ และสิทธิบัตร
  3. ช่วยงานในโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ a. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน b.โครงการส่งเสริมตระหนักในเทคโนโลยี Global Navigation Satellite System (GNSS) ระหว่างภูมิภาคยุโรปและเอชียตะวันออกเฉียงใต้ c.โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน d. โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากพลังมวลชน

  :/

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม /งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  วันที่ประกาศ15/06/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 32 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ดูแลระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การจัดการความปลอดภัย (มอก.18001) การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง การทำแผนกรณีฉุกเฉิน การใช้งานระบบ IT
  2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  3. วางแผนการใช้และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องมือ / ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  4. ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากกระบวนการปฏิบัติงาน
  5. เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  6. วิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  7. จัดทำสื่อ / กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Satety ต่างๆ
  8. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  9. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  :/

  วิศวกร/ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์
  วันที่ประกาศ24/06/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตามโครงกาวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัฑณ์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
  2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล
  4. มีทักษะกาใช้ซอฟแวร์ออกแบบทางวิศวกมได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อนำมากำหนดคุณลักษณะของต้นแบบที่จะพัฒนา
  2. ออกแบบและพัฒนาต้นแบบในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  3. ทำการทดสอบคุณลักษะทางเทคนิคของต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์ผลทดสอบ
  4. ช่วยเขียนรายงานเชิงเทคนิคของต้นแบบต่างๆ และจัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อยืนจดสิทธิบัตรทางการประดิษฐ์
  5. ติดตามประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  ผู้ประสานงาน/งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก
  วันที่ประกาศ27/06/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสคร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การเขียนบทความ และ /หรือจัดทำสื่อ /โปรแกรมเฉพาะทางที่เกี่ยวกับงาน / การจัดทำฐานข้อมูล

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีทักษะการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานเบื้องต้นกับสื่อมวลชน พันธมิตร หน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และพนักงาน สวทช. เพื่อบริหารความสัมพันธ์ (จัดแถลงข่าว เผยแพร่ภาพข่าว สื่อสารนโยบายของผู้บริหาร)
  2. จัดกิจกรรมเพื่อประสานความร่วมมือ อาทิ สัมมนา นิทรรศการ Research Exchange เป็นต้น ให้กับ สื่อมวลชน พันธมิตร หน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
  3. ติดตาม รวบรวม และประมวลข่่าวสาร จัดทำแฟ้มข่าว เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และติดต่อจัดเตรียมข้อมูลสัมหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
  4. อำนวยความสะดวกและประสานงานด้านข้อมูลให้แก่ผู้ติดต่อขอทราบข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งบริการให้ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถามเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ
  5. ประสานงานในการให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม สวทช. ศูนย์แหงชาติ และหน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
  6. ดูแลฐานข้อมูลในงาน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  :/

  ช่าง/ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ชาย
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปวส.หรือเทียบเท่า
  สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สื่อสาร โทรคมนาคม
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค สื่อสาร โทรคมนาคม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความเข้าใจในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการซ่อมบำรุง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  :/

  นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : พัฒนาองค์กรหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ, การประยุกต์ใช้ intervention/ เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน
  2. การรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
  3. การบริหารจัดการโครงการ
  4. การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอทั้งด้านการพูดและการเขียน
  5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่างๆ
  6. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสารและการนำเสนองาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า
  2. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ สวทช.เช่น ระบบคุณภาพ ISO 9001
  4. ดูแลและให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
  5. การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย(ถูกต้อง ครบถ้วน)
  6. ศึกษา วินิจฉัยองค์กร เพื่อวางแผน และดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร
  7. นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ/ วิธีการทำงาน/ ระบบใหม่ๆด้านพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและผลผลิตในองค์กร

  :/

  นักวิจัยนโยบาย/งานวิจัยนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : Technology Management
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Policy research, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : หากมีประสบการณ์ในการการเขียนแผนเชิงวิชาการหรือเอกสาร ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการหรือกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ การทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องในสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความสามารถในการค้นคว้า จับประเด็นสำคัญและทำข้อสรุปที่สามารถสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การค้นคว้า รวบรวม ทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เขียนเรียบเรียงเอกสาร เช่นสถานภาพ แนวโน้มการพัฒนาด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบด้านเทคนิคและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ/นานาชาติ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย/มาตรการ/กลยุทธ์ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศและ/หรือ ศช.
  2. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  3. ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณของโครงการขนาดเล็ก-กลาง เพื่อส่งมอบผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
  4. มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ เช่น บทความเชิงวิชาการ หนังสือ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ

  :/

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
  ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
  2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
  4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
  2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
  3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
  4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
  5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
  6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
  7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
  8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

  :/

  นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : พัฒนาองค์กรหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ, การประยุกต์ใช้ intervention/ เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน
  2. การรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
  3. การบริหารจัดการโครงการ
  4. การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอทั้งด้านการพูดและการเขียน
  5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่างๆ
  6. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสารและการนำเสนองาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า
  2. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ สวทช.เช่น ระบบคุณภาพ ISO 9001
  4. ดูแลและให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
  5. การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย(ถูกต้อง ครบถ้วน)
  6. ศึกษา วินิจฉัยองค์กร เพื่อวางแผน และดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร
  7. นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ/ วิธีการทำงาน/ ระบบใหม่ๆด้านพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและผลผลิตในองค์กร

  :/

  นักวิจัยนโยบาย/งานวิจัยนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : Technology Management
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Policy research, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : หากมีประสบการณ์ในการการเขียนแผนเชิงวิชาการหรือเอกสาร ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการหรือกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ การทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องในสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความสามารถในการค้นคว้า จับประเด็นสำคัญและทำข้อสรุปที่สามารถสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การค้นคว้า รวบรวม ทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เขียนเรียบเรียงเอกสาร เช่นสถานภาพ แนวโน้มการพัฒนาด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบด้านเทคนิคและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ/นานาชาติ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย/มาตรการ/กลยุทธ์ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศและ/หรือ ศช.
  2. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  3. ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณของโครงการขนาดเล็ก-กลาง เพื่อส่งมอบผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
  4. มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ เช่น บทความเชิงวิชาการ หนังสือ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ

  :/

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
  ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
  2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
  4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
  2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
  3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
  4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
  5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
  6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
  7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
  8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

  :/

  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : Computer Science
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Bioinformatics
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : database and bioinformatics

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. Knowledge on relational database(MySQL,PostgreSQL and MS access,setting up IT infrastructure,web application management

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. Installing and upgrading the databse server and application tools.
  2. Allocating system storage and planing future storage requirements for the database systems.
  3. Enrolling users and maintaining system security
  4. Controlling and monitoring user access to the database.
  5. Planing for backup and recovery of database information.
  6. Backing up and restoring databases
  7. Generating various reports by querying from database as per need

  :/

  นักวิชาการ/หน่วยฝึกอบรม
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การจัดฝึกอบรม การติดต่อประสานงาน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี รักงานบริการ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม ภายใต้กระบวนการทำงานของหน่วยฝึกอบรม

  :/

  ผู้จัดการ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : การตลาด
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
  ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
  2. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  3. บริหารจัดการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
  4. บริหารและจัดการทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์,จิตวิทยา,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : งานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบ Competency ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการหลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล (Manpower Planning) การบริหารสายอาชีพ (Career Management)Talent Managementการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resources Development

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความรู้ด้านกลยุทธ์ของสวทช.
  2. ความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย
  3. ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสวทช. (NSTDA Acumen and Strategic Management)
  4. ความรู้/ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)
  5. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง (HR Legal Literacy)
  6. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
  7. ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
  8. ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
  9. ความรู้ด้านการบริหารบุคคลภาครัฐ
  10. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผน บริหาร ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเชิงกลยุทธ์บุคคลขนาดเล็กและกลาง
  2. รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากร
  3. ประสานงานทางด้านกลยุทธ์บุคคล และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการการประชุมที่เกี่ยวข้อง

  :/

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : บัญชี-การเงิน
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ เศรษฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การตรวจสอบ ,บัญชี, การเงิน, การจัดการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้าน IT
  2. มีทักษะภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Finance, Ooeration ,Performance รวมถึงประเมินการบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช.
  2. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

  :/

  เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
  ด้าน : งานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบ Competency ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการหลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล (Manpower Planning)การบริหารสายอาชีพ (Career Management)Talent Managementการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resources Development

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความรู้ด้านกลยุทธ์ของสวทช.
  2. ความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย
  3. ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสวทช. (NSTDA Acumen and Strategic Management)
  4. ความรู้/ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)
  5. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง (HR Legal Literacy)
  6. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
  7. ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
  8. ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
  9. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการทำงาน ระบบด้านการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ ให้เหมาะสมเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ สภาพแวดล้อมและทิศทาง กลยุทธ์ของสวทช.เพื่อสร้างขีดความสามารถและผลงานของบุคลากร
  2. คาดการณ์แนวโน้มและปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตของสวทช.จากข้อมูลที่วิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
  3. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายและกลยุทธ์บุคคลขององค์กรให้สามารถส่งมอบงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
  4. ติดตาม รวบรวมข้อมูลของโครงการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้า สนับสนุนการจัดทำแผนและการปรับปรุงโครงการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
  5. เป็นวิทยากร ถ่ายทอด/นำเสนอความรู้/ข้อมูลที่ซับซ้อน/เชิงเทคนิค/ ทฤษฎีการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ หลักการที่เชื่อมโยงกันของการบริหารงาน เงิน คนขององค์กร
  6. ให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้/งานในความรับผิดชอบ ที่แสดงความเชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อสงสัยในการใช้เครื่องมือ/ ระบบมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลของสวทช.
  7. เป็นพี่เลี้ยงและสอนงานให้กับผู้ร่วมโครงการในการบริหารโครงการที่รับผิดชอบ ทั้งในแง่ของการบริหาร กำกับแผนงาน เงิน คน ตลอดจนวิธีการและเทคนิคในการดำเนินงาน
  8. จัดทำคู่มือและรวบรวมความรู้ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลไว้กับองค์กร

  :/

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บัญชี
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การตรวจสอบภายใน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีเทคนิคในการวิเคราะห์ ความรู้ด้านระบบ IT ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Financial,Operation,Performance
  2. วิเคราะห์ปัญหาและสรุปรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในเบื้องต้น
  3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
  4. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
  5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  นักวิเคราะห์/งานนโยบายและแผน
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
  ด้าน : การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และประเมินผล

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ทักษะในการบันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ การเขียนรายงาน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. ประสานงานภายใน สวทช. กับผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน ตรวจสอบและประเมินผล
  3. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำ เอกสารนำเสนอ รายงานผล ตรวจสอบและประเมินผลงาน รายงานผลการวิเคราะห์

  :/

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ชาย
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : ประมง
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,วาริชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การดูแลพ่อแม่พันธุ์กุ้งในโรงเพาะฟัก

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ในระดับที่แก้ไขเบื้องต้นได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการงานดูแลพ่อแม่พันธุ์ให้มีความพร้อมต่อการผลิตลูกกุ้งในเขตปลอดเชื้อ ให้สามารถผลิตลูกกุ้งได้ตามแผนการผลิต

  :/

  นักวิเคราะห์/ฝ่ายนโยบายกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การประสานงาน การรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
  2. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
  4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office (word, excel, powerpoint)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผน รายงาน เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ประสานงานและจัดทำให้เกิดกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ แผนการทำงานของโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
  3. ประสานงานเพื่อสนับสนุนการทำงานโครงการขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  4. ประสานงานและจัดให้เกิดกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์บริบท ปัญหา สถานภาพ และความต้องการของโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อผู้บริหารองค์กร
  5. จัดทำ นำเสนอ และรายงานผลต่างๆ ภายใน สวทช. ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ผลงานเทียบแผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
  6. ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 38 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การตลาด

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้หลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการตลาด มีความสามารถทางด้าน IT สำนักงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า นักวิจัย พันธมิตร เครือข่าย รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
  2. ประสานงาน เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและให้ข้อมูล บริการ แก่ลูกค้ารวมทั้งนำเสนอเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบบริการและเงื่อนไขต่างๆ
  3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของ สวทช.
  4. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
  :/

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,โรคสัตว์น้ำ
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : งานวิจัยทางด้านสัตว์น้ำ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ทดสอบและวิเคราะห์ผลทางด้านภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้ำ
  2. ทักษะภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานตามโครงการวิจัยและร่วมวิจัย ในส่วนการเลี้ยงสัตว์,การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ตัวอย่าง
  2. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก สวทช. ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้า เพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
  3. รวบรวมความต้องการและตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับลูกค้า/ แหล่งทุนที่เกี่ยวกับงานตนเองภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้า รวมทั้งส่งมอบสิ่งที่ลูกค้า/แหล่งทุนต้องการ(ได้ถูกต้องและตรงเวลา)
  4. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลงานวิจัยที่ร่วมรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงาน
  5. ดูแลรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆในการดำเนินการทางด้านวิจัยสัตว์น้ำ

  :/

  วิศวกร/งานระบบคอมพิวเตอร์
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ชาย
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่อแม่ข่าย

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  2. ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
  3. วิเคราะห์หาสาเหตุ (root cause) และแก้ไขปัญหาเชิลึกที่เกิดขึ้น ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
  4. จัดทำ User Account และกำหนด User Authorization ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
  5. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
  6. ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูล รวมทั้งดำเนินการกู้ข้อมูล
  7. เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Vulnerability/Patch Management) รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบช่องโหว่ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย

  :/

  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: หญิง
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์,ศิลปศาสตร์,บริหารธุรกิจ,สื่อสารมวลชน
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การบริหารโครงการ หรือการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ/ชาวต่างประเทศ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีทักษะการบริหารจัดการสูง มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร เป็นอย่างดี
  2. มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำสูง
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่การพัฒนาความร่วมมือ (การจัดประชุม หารือ สัมมนา ระหว่างศูนย์ฯและหน่วยงานต่างประเทศ) การติดตามความร่วมมือ (จัดประชุม follow up)จัดทำเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศูนย์เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การสร้าง network กับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา
  3. ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
  ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
  2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
  4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
  2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
  3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
  4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
  5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
  6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
  7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
  8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

  :/

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
  วันที่ประกาศ01/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.75
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ประสบกรณ์ด้านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
  2. มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน ในระดับดี
  4. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์การเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
  2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน พันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า/ลูกค้าเป้าหมาย
  3. R&D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการโดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัย สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
  4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ITAP, CD, RDC, STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ(อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนทีมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า
  5. Manage Customer is Style : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครื่อข่าย
  6. Create Credibility, Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client is Trust : สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน

  :/

  ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่ประกาศ07/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เคมี วัสดุศาสตร์ เช่น เซรามิกส์ พอลิเมอร์ โลหะ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษดี
  2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน word / excel ได้คล่อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือ การเขียนคำขอสิทธิบัตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สาขา เคมี หรือ วัสดุศาสตร์ เช่น เซรามิกส์ พอลิเมอร์
  2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
  วันที่ประกาศ07/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สร้างและดูแลฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เขียนหนังสือโต้ตอบ คำกล่าว สรุปการประชุมและการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
  2. การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนา และดูแลฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  2. ร่วมในการจัดกิจกรรม (ประชุม / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม / ปาฐกถา และอื่นๆ) ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
  3. ดำเนินการสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในการสืบค้นข้อมูลทางด้านควาามสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  4. เป็นตัวแทนฝ่ายในดูแลกิจกรรมความร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ ในสวทช. ทางด้านความปลอดภัยและระบบประกันคุณภาพ
  5. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ / กิจกรรม
  6. ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปรับปรุงงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  :/

  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
  วันที่ประกาศ07/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ทักษะในการเขียนบทความ / หนังสือโต้ตอบ / คำกล่าว / สรุปการประชุมและการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
  2. จัดทำฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
  3. การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
  2. จัดกิจกรรม (การประชุม / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม / ปาฐกถา และอื่นๆ) ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
  3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  4. ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่มอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
  5. อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ขอทราบข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม
  6. ต้อนรับแขกต่างชาติและนำเยี่ยมชม สวทช. / ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานภายในอุทยาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
  7. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ / กิจกรรม
  8. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

  :/

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานจัดการและบริการวิจัยกลาง
  วันที่ประกาศ11/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน และพัสดุที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงความรู้ในระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไป

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ปฏิบัติงานในงานบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณ การบันทึก การจัดทำฐานข้อมูล การเดินทาง ห้องประชุม เป็นต้น
  3. ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ริเริ่มพัฒนา และปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงานของการนบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและให้มีประสิทธิภาพ
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม
  วันที่ประกาศ11/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.75
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ / เทคโนโลยีวัสดุ /วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับดีพอใช้
  2. สามารถใช้เครื่องมือ workshop พื้นฐานได้
  3. มีความกระตือรือร้น และสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
  4. มีความอดทน สามารถทำงานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
  5. การอ่าน ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ช่วยสังเคราะห์ และทดสอบสมบัติของวัตถุในห้องปฏิบัติการ และทดลองการผลิตในระดับไพลอท
  2. ช่วยเตรียมชิ้นงานอย่างง่ายตามแบบ สำหรับดัดแปลงเครื่องมือ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการทดลอง
  3. ร่วมค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. รายงานผลในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง
  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  :/

  วิศวกร/ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์
  วันที่ประกาศ11/07/2016

  เพศ: ไม่ระบุ
  จำนวน: 1คน
  อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : Engineering Design /Manufacturing Process

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
  2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล
  4. มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบและพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์
  2. วิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปและผลิตวัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกายเพื่อใช้เป็นวัสดุฝังใน
  3. ทำการทดสอบคุณลักษะทางเทคนิคของต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์ผลทดสอบ
  4. ติดตามประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  สมัครงาน สวทช. งานราชการ กรุงเทพมหานคร สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช.2559 สอบ สวทช. 59 ehenbook.com สวทช. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้- |หลายอัตรา (อัพเดต 6 เม.ย. 59)

  สวทช.

  “สวทช.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34227/ หรือ
  ตำแหน่ง: หลายอัตรา (อัพเดต 6 เม.ย. 59)
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สวทช.

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

  ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : เคมี
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้/ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองและทดสอบ
  2. สนับสนุนการเขียน Paper จากผลทดสอบหรือผลทดลอง และจัดทำรายงานการเงินของโครงการตามรอบ 36เดือน และ 48 เดือน
  3. จัดทำ Bar codes เอกสารทางการเงินของโครงการเพื่อการตรวจสอบ External Audit สำหรับกาจัดทำ Certificate ส่ง EU
  4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  MTEC 1 30/04/2016

  นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  สาขาวิชา : เคมี
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานวัสดุโครงสร้างที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การวิจัยพัฒนาวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางเคมีและฟิสิกส์ของชิ้นงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบวางแผน กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานในงานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทดสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ เคมีของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเพื่อต่อยอดเป็นวิธีมาตรฐาน
  2. พัฒนาวิธีการสอบเทียบความแม่นยำและความถูกต้องของเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยการใช้วัสดุอ้างอิง หรือสารมาตรฐานใหม่

  :/

  NANOTEC 1 30/04/2016

  ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : เคมี
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้/ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองและทดสอบ
  2. จัดทำรายงานผลการทอลอง
  3. สนับสนุนการเขียน Paper เบื้องต้นและนำเสนอผลงานวิชาการที่สำคัญและจำเป็นต่อโครงการ
  4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  MTEC 1 30/04/2016

  วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตามโครงกาวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัฑณ์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
  2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล
  4. มีทักษะกาใช้ซอฟแวร์ออกแบบทางวิศวกมได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อนำมากำหนดคุณลักษณะของต้นแบบที่จะพัฒนา
  2. ออกแบบและพัฒนาต้นแบบในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  3. ทำการทดสอบคุณลักษะทางเทคนิคของต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์ผลทดสอบ
  4. ช่วยเขียนรายงานเชิงเทคนิคของต้นแบบต่างๆ และจัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อยืนจดสิทธิบัตรทางการประดิษฐ์
  5. ติดตามประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  MTEC 1 30/04/2016

  นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  สาขาวิชา : เคมี
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานวัสดุโครงสร้างที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การวิจัยพัฒนาวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางเคมีและฟิสิกส์ของชิ้นงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบวางแผน กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานในงานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทดสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ เคมีของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเพื่อต่อยอดเป็นวิธีมาตรฐาน
  2. พัฒนาวิธีการสอบเทียบความแม่นยำและความถูกต้องของเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยการใช้วัสดุอ้างอิง หรือสารมาตรฐานใหม่

  :/

  NANOTEC 1 30/04/2016

  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี , วิศวกรรมเคมี , ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
  ด้าน : การวิ เคราะห์ ออกแบบ และการวางแผนการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุด้านต่างๆ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การใช้งาน Microsoft Office
  2. การสื่อสารภาษาอังกฤษ การอ่าน เขียน ฟัง พูด ได้ในระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ร่วมวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
  2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สวทช.
  3. บันทึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
  4. นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

  :/

  MTEC 1 30/04/2016

  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มีความสามารถในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
  2. การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานเชิงเทคนิค การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และความสามารถในการใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะกับงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานวิจัยด้านการจัดกาทรัพยากร/ของเสีย เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนกาผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. ออกแบบ วิจัยเพื่อเลือกใช้ ผลิต และจัดการวัสดุให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  MTEC 1 30/04/2016

  นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 36 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  สาขาวิชา : เคมีอินทรีย์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ในงานวิจัยด้านเคมีอนินทรีย์ หรือวัสดุศาสตร์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงงานวิจัยตามแผนของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
  2. ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  NANOTEC 1 30/04/2016

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / หน่วยวิจัยโพลิเมอร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด เศรษฐศาสตร์ และมีพื้นฐานความรู้ (background) ด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : Project Manager / Project or Product Development / การวิเคราะห์ตลาด

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การนำเสนอข้อมูลเชิงกลยุทธ์
  2. การเจรจาต่อรอง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปปฏิบัติการ เช่น Business Model , Product Strategy, Brand Strategy, Communication Plan
  2. วิเคราะห์ ข้อมูล market /กลุ่มเป้าหมาย / ลูกค้า / ต้นทุน / การเงิน / เทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด / แผนปฏิบัติการ / Commercialization
  3. สร้างฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้า
  4. เจรจาต่อรองเชิงกลยุทธฺกับกลุ่มลูกค้า เพื่อนำเสนอข้อมูล/ บริการผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีแก่ลูกค้า
  5. บริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ Giga Impact Initiative (GII) Project ทำงานร่วมกับทีมด้านธุรกิจ และทีมวิจัยภายใต้โครงการ GII (นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ฯ) รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายใน สวทช. (TLO , IP) และหน่วยงานภายนอกเพื่อผลักดันผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ และมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูง

  :/

  MTEC 1 30/04/2016

  วิศวกร / งานพัฒนาพื้นที่

  เพศ : ชาย
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : เครื่องกล
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ไฟฟ้า
  ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การบริหารอาคาร, การพัฒนาโครงการวิศวกรรม, พัฒนาระบบบริการขนาดกลาง ขนาดใหญ่

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ และ MS Office ได้
  2. มีความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลงานระบบประกอบอาคารสถานที่ งานระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต งานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาระบบให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในเชิงการให้บริการและต้นทุนที่ดีขึ้น

  :/

  TMC 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานบริหารหลักสูตรฝึกอบรม

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เกรดเฉลี่ย : 2.75
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การออกแบบ พัฒนา ประสานงาน การบริหารจัดการโครงการ / หลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / นวัตกรรม / การจัดการ / หลักการธุรกิจ / หลักการตลาด
  2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของ สวทช.
  3. ความรู้ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการที่เกี่ยวข้อง
  4. ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการโครงการ / หลักสูตรฝึกอบรม
  5. ทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
  6. ทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ / รายงาน และ การเขียนจดหมายราชการ
  7. ทักษะกรนำเสนอและถ่ายทอด / การเจรจาต่อรอง
  8. ทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมืออาชีพ / พิธีกร
  9. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงาน/ดูแลลูกค้า ตอบข้อซักถามข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตร การลงทะเบียนอบรม การจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ตลอดจนประสานงานการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
  2. บริหารจัดการงานฝึกอบรม ได้แก่ การยืนยันการจัดอบรม ติดต่อวิทยากร เตรียมเอกสาร ห้องอบรม ที่จอดรถ แบบประเมินผล การจัดทำรายงานสรุปผลและงบประมาณ ประสานงานและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน
  3. บริหารงานฐานข้อมูลลูกค้า ระบบรับลงทะเบียน พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  4. ให้คำแนะนำลูกค้าทั้งในเชิงข้อมูลของสถาบันฯ ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจเข้ารับการอบรม
  5. ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  6. ร่วมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยากร เพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการทำตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรร
  7. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ สถานการณ์เศรษฐกิจ เพื่อวางแผนในการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เข้ามาใช้บริการฝึกอบรมของสถาบัน
  8. ร่วมพัฒนาระบบข้อมูล / ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการดำเนินงาน ในฐานะผู้ใช้งานระบบ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  TMC 1 01/05/2016

  ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : มีประสบการณ์เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร สุขภาพ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  2. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9000
  3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
  4. สามารถริเริ่มงานและทำงานด้วยตนเองได้
  5. มีจริยธรรมในการทำงานการรักษาความลับลูกค้า
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft office การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
  7. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และ สุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน จัดทำรายงานผลและควบคุมคุณภาพโครงการ
  2. ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ
  4. สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบ รายงานผู้บังคับบัญชา
  5. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  6. ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง

  :/

  TMC 1 01/05/2016

  ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : การตลาด
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
  ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
  2. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  3. บริหารจัดการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
  4. บริหารและจัดการทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  TMC 1 01/05/2016

  ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม สาขาฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, สื่อสาร, เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์,วิศวกรรมควบคุม
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษในระดับดี (สามารถแสดงผลการทดสอบตามมาตรฐานสากล)
  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word และ excel ได้
  3. มีความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือการเขียนคำขอสิทธิบัตร

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และ ร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม
  2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครอง
  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  TMC 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารและสนับสนุนธุรกิจ

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.75
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ บริหาร มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ติดต่อประสานงาน และ การบริหารงานทั่วไป

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. งานสารบรรณ งานด้านพัสดุ งานด้านฝึกอบรม

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานฝึกอบรม
  2. ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกี่ยวกับการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายและการควบคุมงบประมาณของโครงการฝึกอบรม ค่าสาธารณูปโภค การส่งไปรษณีย์ การเบิกและจัดเก็บสต็อกของฝึกอบรม การจัดทำเอกสารอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
  3. การจัดทำรายงานด้านการฝึกอบรมและรายงานด้านการบริหารงานทั่วไป

  :/

  TMC 1 01/05/2016

  นักวิเคราะห์ / งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผล

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อักษรศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในงานที่เกี่ยวข้อง

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่าน ในระดับดี
  2. มีความรู้ด้านธุรกิจ / หลักการตลาด
  3. ความสามารถในการเขียนบทความ และหรือจัดทำสื่อ
  4. ทักษะการจัดทำรายงาน ทำฐานข้อมูล
  5. การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ/โครงการที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำานเป็นทีมได้ดี
  7. สามารถริเริ่มงานและทำงานด้วยตัวเองได้
  8. มีความรู้ด้าน IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
  9. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น โปรแกรม MS Office ความสามารถในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
  10. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า พันธมิตร เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาด การเงิน ธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม
  3. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานพันธมิตร
  4. พัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าและพันธมิตรของหน่วยงานและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย อยู่เสมอเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาและสร้างช่องทางเพื่อการดำเนินงานทางการตลาดของฝ่าย
  6. จัดทำข้อมูลสำหรับสื่อเผยแพร่ เช่น สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ นิทรรศการ คำกล่าวของผู้บริหาร และอื่นๆ
  7. ประสานงานและดำเนนิการให้ข้อมูลและบริการเบื้องต้น ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแล
  8. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  TMC 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : อักษรศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
  ด้าน : งานประสานงาน การบริหารทั่วไป การจัดประชุม งานด้านเอกสาร งานเลขานุการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในระดับกลาง
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
  3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมการเดินทาง การเตรียมการจัดประชุม
  4. มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฎิบัติ / แนวปฎิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
  5. มีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์ในงานที่เกี่ยวข้อง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดต่อนัดหมายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. ดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมการเดินทาง การเตรียมการจัดประชุม รับผิดชอบงานด้านเอกสารลงรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
  3. รับผิดชอบดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและผู้บริหาร
  5. ริเริ่ม พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อการบริหารงานถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงาน

  :/

  CO 1 01/05/2016

  นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุศาสตร์ด้านพืช, พันธุศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
  ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านเกษตรศาสตร์,วิทยาศาสตร์(พืช)

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
  2. มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
  3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
  4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสือค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
  5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
  2. รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ
  3. จัดเตรียมการประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน

  :/

  CO 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
  ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
  2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
  4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
  2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไป มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
  3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
  4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
  5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
  6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
  7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
  8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

  :/

  BIOTEC 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.75
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ประสบกรณ์ด้านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
  2. มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน ในระดับดี
  4. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์ การเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าใน อุทยานวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
  2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน พันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า/ลูกค้าเป้าหมาย
  3. R&D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการโดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลัก ดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัย สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
  4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ITAP, CD, RDC, STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ(อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนทีมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า
  5. Manage Customer is Style : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยใน อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครื่อข่าย
  6. Create Credibility, Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client is Trust : สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน

  :/

  TMC 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
  ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
  2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
  4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
  2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไป มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
  3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
  4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
  5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
  6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
  7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
  8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

  :/

  BIOTEC 1 01/05/2016

  นักวิจัยนโยบาย / งานวิจัยนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : Technology Management
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Policy research, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ
  ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ประสบการณ์ 5 ปี สำหรับปริญญาโท และ 1-2 ปี สำหรับปริญญาเอกด้าน 1.การเขียนแผนเชิงวิชาการหรือเอกสาร ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ หรือกลยุทธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน 2.การทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องในสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) และความสามารถในการจับประเด็นสำคัญและทำข้อสรุปที่สามารถสื่อสารในรูปแบบ ต่างๆที่ถูกต้อง ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การค้นคว้า รวบรวม ทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เขียนเรียบเรียงเอกสาร เช่นสถานภาพ แนวโน้มการพัฒนาด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบด้านเทคนิคและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่าง ประเทศ/นานาชาติ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย/มาตรการ/กลยุทธ์ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศและ/หรือ ศช.
  2. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  3. ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณของโครงการขนาดเล็ก-กลาง เพื่อส่งมอบผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
  4. มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ เช่น บทความเชิงวิชาการ หนังสือ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ

  :/

  BIOTEC 1 01/05/2016

  นักวิเคราะห์ / ฝ่ายประสานงานหน่วยวิจัย

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : ชีวเคมี
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการโครงการวิจัยที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. กฎ ระเบียบต่างๆ โดยประสานกับหน่วยงานในที่รับผิดชอบ
  2. จัดทำกลไกการพิจารณาโครงการที่เข้าขอบข่ายต้องขออนุมัติการทำงาน รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ เพื่อพิจารณาโครงการ
  3. จัดทำกลไกบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. กฎระเบียบต่างๆ
  4. จัดทำระบบการติดตามโครงการวิจัยที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. กฎระเบียบต่างๆ
  5. จัดทำเอกสาร แนวทาง วิธีการปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ
  6. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสื่อสารให้บุคลากรวิจัยทราบ

  :/

  BIOTEC 1 01/05/2016

  วิศวกร / งานบริการเครื่องมือ

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า/ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การ ดูแล การซ่อมบำรุง การสอบเทียบ การวางแผนการใช้งาน การดูแลการติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การใช้งานคอมพิวเตอร์ และการควบคุมการดูแลการจ้าง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนบำรุงรักษาและบำรุงรักษาเบื้องต้น (รวมทั้งประสานกับผู้รับผิดชอบเครื่องมือเฉพาะในห้องปฏิบัติการ) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Preventive Maintenance) ของหน่วยวิจัยกลางของศูนย์ฯ ทุกรายการ ทั้งที่เป็นเครื่องที่รับผิดชอบดูแลเองและของห้องปฏิบัติการวิจัยทุกห้อง รวมทั้งประสานการบำรุงรักษากับ vendor ที่มีสัญญาในการบำรุงรักษาเครื่องมือทุกรายการด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์มีความพร้อมในการให้บริการและทำงานวิจัยได้ เสมอ อย่างต่อเนื่อง
  2. บันทึกประวัติการซ่อมแซม การบำรุงรักษา และการวิเคราะห์จัดทำรายงานผลประจำปี ทำหน้าที่ดูแลการบันทึกประวัติของเครื่องแต่ละเครื่องให้ครบถ้วน ทั้งการซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษา รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครอบคลุมสาเหตุที่เกิดและเสนอแนวทางการแก้ไขป้องกันปัญหา ที่ดำเนินการไปแล้วหรือควรดำเนินการ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง หัวหน้าห้องแลปเจ้าของเครื่องมือ และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง เพือทราบและตัดสินใจ
  3. การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครื่องมือ วางแผนการใช้งานเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. วางแผนและจัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
  5. ประสานงาน/ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์ฯ รวมถึงการดูแลสภาพให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้งในสถานที่ของ ศูนย์ฯ
  6. ภารกิจอื่นๆ ตามที่มอบหมายเกี่ยวกับการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์

  :/

  NANOTEC 1 25/04/2016

  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล ชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
  ด้าน : การออกแบบระบบควบคุมหรือการเขียนโปรแกรมควบคุม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น C# และด้านการเขึยนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ รวมทั้งการออกแบบ / จัดสร้าง / พัฒนาวงจรไฟฟ้า
  2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำโครงงานหุ่นยนต์หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ
  3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาระบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Embedded System ของระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย โดยระบบควบคุมควรสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อตอบสนองได้ถูกต้องตาม ความต้องการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

  :/

  NECTEC 1 30/04/2016
  NECTEC 1 30/04/2016

  นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนหน่วยวิจัย และเทคโนโลยีฐาน

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การวิจัยพัฒนา การบริหารโครงงการวิจัย

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ใช้โปรแกรม MS Office และคอมพิวเตอร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์ ติดตาม ผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และสนับสนุนการดำเนิน ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้กับหน่วยปฏิบัติการวิจัยได้ดำเนินการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  2. วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัยเครือข่าย เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยเครือข่ายของ ศน. ให้เป็นพันธมิตรที่ดีในการดำเนินงานกับ ศน. และผลักดัน ให้สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหรือการนำไปใช้ประโยชน์ ที่เป็นไปตามนาโนเทคโนโลยีโรดแมพ ภารกิจหลักและขอบเขตของงาน
  3. วิเคราะห์ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยภายใต้ โปรแกรมเทคโนโลยีฐานของ ศน. และจัดทำรายงานไตรมาสของโปรแกรม และบริหารจัดการโปรแกรมเทคโนโนโลยีฐานให้ บรรลุตามเป้าหมาย
  4. วิเคราะห์ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และสนับสนุน โครงการวิจัย ภายใต้ โปรแกรม Flagship ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

  :/

  NANOTEC 1 24/04/2016

  วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
  ด้าน : ด้านการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามการออกแบบ แบบสถาปัตยกรรมการบริการ (Service-oriented architecture -SOA)
  2. สามารถพัฒาชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตามรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST โดยใช้ภาษา JAVA
  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Data Integration เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เช่น Pentaho ได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์และเซอร์วิสการเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานโดยรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST
  2. ร่วมทดสอบซอฟต์แวร์ และระบบงานที่พัฒนาโดยใช้ภาษา JAVA และโปรแกรม Pentaho
  3. สามารถอธิบาย เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สวทช.
  4. สามารถเขียนเอกสารทางเทคนิคที่เกิดจากการพัฒนาระบบ หรือชุดคำสั่งหรือโปรแกรม เช่น การใช้งานระบบ การดูแลแก้ไขระบบ รวมทั้งผลการทดสอบระบบ
  5. ร่วมกับทีมในการเรียนรู้่และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

  :/

  NECTEC 1 30/04/2016

  ผู้ประสานงาน / งานประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การประสานงาน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การประสานงาน ติดต่อสื่อสารทางด้านวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่รู้จักระหว่าง ศน. และองค์กร/พันธมิตรที่สำคัญ (Strategic Partnership)
  2. การสนับสนุนติดตามข้อมูลของกิจกรรม/ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของ ศน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
  3. การรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลกิจกรรมและการดำเนินงานของ ศน. กับ Stakeholder เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  NANOTEC 1 24/04/2016

  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : Computer Science
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Bioinformatics
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : database and bioinformatics

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. Knowledge on relational database(MySQL,PostgreSQL and MS access,setting up IT infrastructure,web application management

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. Installing and upgrading the databse server and application tools.
  2. Allocating system storage and planing future storage requirements for the database systems.
  3. Enrolling users and maintaining system security
  4. Controlling and monitoring user access to the database.
  5. Planing for backup and recovery of database information.
  6. Backing up and restoring databases
  7. Generating various reports by querying from database as per need

  :/

  BIOTEC 1 01/05/2016

  นักวิเคราะห์ / งานประสานงานวิจัย/วิชาการ

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การวิเคราะห์จัดทำแผนและผลงานการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร
  2. การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการทางด้านการเกษตร
  3. การบริหารจัดการหน่วยวิจัย
  4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

  :/

  BIOTEC 1 01/05/2016

  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 7 ปี
  ด้าน : การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Web-based และ Mobile Platform

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ทางด้าน PHP (Laravel Framework) Java script , MySQL, Arduino, Andriod App

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Web-based Application โดยใช้ PHP เชื่อมกับฐานข้อมูลในโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ LogisMate
  2. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนซอฟต์แวร์แสดงผลวิเคราะห์ทาง Web ในโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ LogisMate
  3. ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Web-based Application โดยใช้ PHP เชื่อมกับฐานข้อมูลและอุปกรณ์ Smartphone ในโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุ ของคนไทย
  4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสุขภาพของประเทศโดย ใช้แนวคิด NoSQL เช่น MongoDB HBase ในโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุ คนไทย
  5. ร่วมออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ Smartphone สำหรับเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและ web ในโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุ คนไทย
  6. พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน IOT โดยใช้เทคโนโลยี เช่น Arduino เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน
  7. ร่วมสร้างผลงานทางด้าน 3P2I เช่น การเขียนรายงานต้นแบบ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจดสิทธิบัตร และการเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ จากการร่วมสร้างผลงานในโครงการต่างๆ

  :/

  NECTEC 1 30/04/2016

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : บัญชี-การเงิน
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ เศรษฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การตรวจสอบ ,บัญชี, การเงิน, การจัดการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้าน IT
  2. มีทักษะภาษาอังกฤษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Finance, Ooeration ,Performance รวมถึงประเมินการบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช.
  2. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

  :/

  CO

  1 01/05/2016

  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : งาน วิจัยด้านการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและเทคนิคทางอิมมูโนวิทยาหากมี ประสบการณ์ด้านเทคนิคทางชีวโมเลกุล และ/หรือเทคนิคทางจุลชีววิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและโพลีโคลนอลแอนติบอดี
  2. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา
  3. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
  4. เทคนิคทางจุลชีววิทยา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี(Hybridoma technology)และโพลีโคลนอลแอนติบอดี
  2. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา (ELISA,Western blot analysis)
  3. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล (PCR, RT-PCR,gene cloning,DNA sequencing)
  4. การทดลองที่ใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยา (Microbiological culturing)

  :/

  BIOTEC 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : สังคม
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การบริหารงานบุคคล

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  2. มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถจัดระบบด้านการบริหารงานบุคคลได้
  3. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ EXCEL อยู่ในระดับดี-ดีมาก
  5. เป็นไปตาม Role Profile ของกลุ่มตำแหน่ง 6071 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบกระบวนการเลื่อนตำแหน่ง ทั้งการประเมินผลงานวิชาการและไม่ประเมินผลงานวิชาการ
  2. รวบรวม สรุปจัดทำ HR Report และข้อมูล Movement ของบุคลากรทุกมิติ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
  3. รับผิดชอบเรื่องแผน งบประมาณ KPI ,Productivity,Process Improvement, SLA,และ ISO ของฝ่าย
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  CO 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
  ด้าน : อาชีวอนามัยลแะความปลอดภัย

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ คำสั่ง มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
  4. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  :/

  NECTEC 1 30/04/2016

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : บัญชี
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การตรวจสอบภายใน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีเทคนิคในการวิเคราะห์ ความรู้ด้านระบบ IT ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Financial,Operation,Performance
  2. วิเคราะห์ปัญหาและสรุปรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในเบื้องต้น
  3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
  4. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
  5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  CO 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / งานพัฒนาบุคลากร

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ สวทช.
  2. ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
  3. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  4. ความรู้ด้านงานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Competency / ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)/การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ/หลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์/การวางแผน ทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล (Manpower Planing)
  5. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
  6. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะงาน/ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลของบุคลากร จะต้องรักษาความลับและดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้
  2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บันทึกข้อมูล จัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆในระบบที่เกี่ยวข้องด้วยความถูกต้องแม่นยำ และครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ พร้อมทั้งทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  4. ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลในหน้าที่รับ ผิดชอบให้ผู้รับบริการได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และแนวข้อปฏิบัติในการบริหารบุคคล
  5. วิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคคลในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารและนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
  6. ริเริ่มและเสนอแนะการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
  7. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
  8. เสนอแนะและให้คำแนะนำในการพัฒนาเครื่องมือ/ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
  9. รายงานและสรุปค่าใช้จ่ายในการบริการทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบ
  10. อธิบายและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการในหน้าที่ีที่รับผิดชอบ

  :/

  CO 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05)

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : บัญชี
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บัญชีหรือการเงิน
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน,โปรแกรม Open Office
  2. หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำเอกสาร รวมทั้งบันทึกรายการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง
  2. ปิดภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  3. จัดทำรายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายประจำวัน และจัดทำรายงานต่างๆที่รับผิดชอบ
  4. ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนทางการเงินและบัญชีแก่บุคลากร/ หน่วยงานต่างๆ
  5. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
  6. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทำงาน
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  CO 1 01/05/2016

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 32 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Industrial Hygiene and Safety
  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  ด้าน : มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. ด้านการจัดการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง การทำแผนกรณีฉุกเฉิน การใช้งานระบบ IT ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  3. วางแผนการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องมือ / ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  4. ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากระบวนการปฏิบัติงาน
  5. เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  6. วิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  7. จัดทำสื่อ / กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Safety ต่างๆ
  8. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  9. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  :/

  NECTEC 1 30/04/2016

  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : Computer Science
  เกรดเฉลี่ย : 3.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Computer Engineering / Biomedical Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การพัฒนาซอฟต์แวร์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. สามารถเขียนภาษา Java หรือ C++ ได้ ถ้ามีความรู้ด้าน Medical Imaging หรือ Image Processing จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมในการสร้างภาพตัดขวางและลดสัญญาณรบกวนบน CPU และ GPU
  2. พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับตัวตรวจรับรังสี
  3. ร่วมจัดทำมาตรฐาน ISO 13485 สำหรับเครื่องต่างๆ ที่ Lab ได้พัฒนา
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  :/

  NECTEC 1 30/04/2016

  นักวิเคราะห์ / งานบริหารทุนภายนอก

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การวิเคราะห์ การประสานงานและการสื่อสาร

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และเขียนสรุปประเด็น จัดทำรายงานต่างได้เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรปผล/ข้อเสนอแนะได้
  3. มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ
  4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการบริหารและติดตามโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฟัง พูด อ่าน เขียน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ได้แก่การดำเนินงานตามแผนของโครงการ กิจกรรม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก การทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การเขียนรายงาน การจัดเครียมการนำเสนอ เป็นต้น
  2. การค้นคว้ารวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนมีคุณภาพ
  3. สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานอื่นๆ ที่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายงาน

  :/

  BIOTEC 1 01/05/2016

  ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
  วันที่ประกาศ 04/12/2015

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.7
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS
  3. มีความสนใจในงานการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Date Analytics)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีเพื่อการเกษตร
  2. สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
  3. สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย

  :/

  NECTEC 1 30/04/2016

  วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์

  วิศวกร/งานระบบคอมพิวเตอร์
  วันที่ประกาศ 03/02/2015

  เพศ : ชาย
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  ด้าน : ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่อแม่ข่าย

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  2. ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
  3. วิเคราะห์หาสาเหตุ (root cause) และแก้ไขปัญหาเชิลึกที่เกิดขึ้น ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
  4. จัดทำ User Account และกำหนด User Authorization ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
  5. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
  6. ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูล รวมทั้งดำเนินการกู้ข้อมูล
  7. เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Vulnerability/Patch Management) รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบช่องโหว่ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย

  :/

  BIOTEC 1 01/05/2016

  สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช.2559 สอบ สวทช. 59 สวทช. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | สมัครออนไลน์ |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12335/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : การเงินและบัญชี
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
  ด้าน : การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน และการบริหารธุรกิจ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  2 การใช้โปรแกรม Open Office
  3 การใช้โปรแกรม ACL
  4 หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 การตรวจสอบหน่วยงานโดยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
  2 การประสานงานกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประชุม
  3 การนัดหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ
  4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -28 ก.พ. 2557  วิศวกร

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -28 ก.พ. 2557  วิศวกร"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12334/ หรือ
  ตำแหน่ง: วิศวกร
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  วิศวกร/ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
  ด้าน : Biomedical Engineering Desian / Menufacturing

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
  2 มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ
  3 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  4 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ออกแบบและพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์
  2 วิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปวัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกายเพื่อ ใช้สำหรับเป็นวัสดุฝังในแบบเฉพาะบุคคล หรือวัสดุพรุนสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
  3 ออกแบบและพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
  4 ร่วมประสานงาน ผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ และหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวภาพ
  5 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12333/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : การตลาด
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
  ด้าน : ประสานงานและการจัดการโครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
  2 บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  3 บริหารจัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
  4 บริหารและประสานงานและร่วมมือกับทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่่เป้าหมาย
  5 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   


  ที่ปรึกษา/งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
  ด้าน : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์จะพิจารณาเป็น พิเศษ
  2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
  3 มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
  4 มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
  5 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word ,Excel,Powerpoint และสามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ปัญหา และจัดหาผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน (จัดทำรายงานผลโครงการ และควบคุมคุณภาพของโครงการ)
  2 ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3 ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง
  4 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5 สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ
  6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   


  นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารจัดการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
  ด้าน : การค้นคว้าข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงานหน่วยงานและการจัดประชุม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 ทักษะในการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  2 ทักษะในการเขียนรายงานและนำเสนอข้อมูล ผลงาน
  3 ทักษะในการคิดริเริ่ม การวางแผน และการแก้ปัญหา
  4 ทักษะในการทำงานเป็นทีมและติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  5 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
  6 สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  7 หากสามารถใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเช่น SPSS ได้ดีพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีผลิตภาพ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่าง เป็นรูปธรรม โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก สวทช.
  2 บริหารจัดการโครงการ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  3 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4 ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตร เครือข่าย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  5 บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งสรุปผล เปรียบเทียบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา
  6 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12332/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : การตลาด
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การวิเคราะห์ธุรกิจ การขาย และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ระบบบริหารโครงการ วิศวกรรมศาสตร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม / ตลาด เพื่อจัดทำแผน นโยบายอุตสาหกรรม / ตลาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
  2 ประสานงานกับภาคเอกชน ภาครัฐ และห้องปฏิบัติการภายใน ศอ. / สวทช. เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  3 โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เทคโนโลยีของ ศอ./ สวทช. สู่ผู้ประกอบการ


  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  เพศ : ไม่ระบุ

  จำนวน: คน
  อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ ด้าน ไฟฟ้า/ สื่อสาร/ คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ปี
  ด้าน : Embedded hardware/ firmware, Application programming, Computer network ประมาณ 0-10 ปี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการเขียนได้เป็นอย่างดี
  2 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น, การรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็น, การทำงานเป็นทีม, การรู้จักคิดก่อนพูด, ความรับผิดชอบ, ความใฝ่รู้และปฏิบัติในทางที่ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 Embedded firmware programming
  2 Application programming for embedded platform
  3 Hardware design/ implement/ debug
  4 Computer network (if have)

   


  นักวิเคราะห์/งานบริหารโครงการวิจัย

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
  ด้าน : การบริหารโครงการหรือ การวิเคราะห์โครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
  2 มีประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ทางการตลาดหรือแนวโน้มเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนา
  3 มีความคิดเชิงวิเคราะห์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา / ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
  2 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยและการนำงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ
  3 ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยของศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดการส่งมอบผลงานได้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
  4 วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานที่รับผิดชอบของโครงการวิจัยและ / หรือวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยที่รับผิดชอบโครงการวิจัย โปรแกรม หรือนโยบายและแผน
  5 ประสานงาน การจัดประชุม / สัมมนาระหว่างนักวิจัยและบุคคล / หน่วยงานภายใน / หน่วยงานภายนอก เพื่อแสวงหาความร่วมมือ / แหล่งทุนในโครงการวิจัย รวมทั้งระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานต่างๆ ภายใน / ภายนอก องค์กรเพื่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย
  6 จัดเก็บข้อมูลของโครงการวิจัย / แผนงานวิจัยให้ทันสมัยและพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

   


  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ (เคมี)
  เกรดเฉลี่ย : 3.25
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ การสังเคราะห์มอโนเมอร์ และพอลิเมอร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ช่วยวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงส้างพื้นผิว
  2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
  3 ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  4 ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ: