สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยวิจัย,ผู้ประสานงาน,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้อำนวยการโปรแกรม,ผู้ประสานงาน,วิศวกร (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ หัวหน้างาน,ผู้ช่วยวิจัย (บัดนี้ – 15 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (บัดนี้ – 4 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 2 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more