• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ หัวหน้าแผนกจัดซื้อพัสดุ (ไม่ระบุ – – 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) ประกาศรับสมัคร "หัวหน้าแผนกจัดซื้อพัสดุ"

  คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)
  1. เพศ : ชาย/หญิง
  2. อายุ : 30 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ และ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานจัดซื้อ
  ทำหน้าที่บริหารงานด้านจัดซื้อในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  มีความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างดี
  ทักษะ ความชำนาญ :
  สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอน,ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้
  มีความสามารถในการเขียนบันทึก จดหมาย รายงานการประชุมได้
  มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะได้เป็นอย่างดี
  มีความรอบคอบและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  ควบคุมและดูแล การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฎิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ ของสำนักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
  จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบครุภัณฑ์ตามรอบของปีงบประมาณประจำปี
  จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล Vendor Profile
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 :2008,ISO/IEC 27001:2005,ISO/IEC 20000:2005
  ประสานงาน และติดตามการส่งมอบสินค้า/บริการ ของ Vendor
  ให้คำปรึกษาด้านระเบียบข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร

  ปฏิบัติงานที่:

  วิธีการสมัครงานราชการสรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) :

  ติดต่อ ฝ่าย HR สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
  ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
  108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2204

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: ไม่ระบุ – – 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  เว็บไซต์ สรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์