สนามบินหาดใหญ่เตรียมรับ 100 มุสลิมกลับจากดาวะห์ 6 เม.ย.63

“สนามบินหาดใหญ่” ลิงค์: https://ehenx.com/6 […]