Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกรปฏิบัติการ (1 – 15 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานวินัยและนิติการ กองงานผู้บริาหร สำนักงานอธิการบดี

ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรี

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,00 บาท

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556
 • สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 1-14 สิงหาคม 2556

     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 31 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการสมัครงานราชการสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :

 1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2556 (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่)
 2. สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ (สมัครงานออนไลน์คลิกที่นี่) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (บัดนี้ – 1 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ระดับการศึกษา ปริญญาโท ทางการบริหาร (เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์) นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ (เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์) จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ (เช่น การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ) วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสถิติฯ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการสมัครงานราชการสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :

 1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2556 (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่)
 2. สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ (สมัครงานออนไลน์คลิกที่นี่) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 31 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สังกัดกองงานผู้บริหาร และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการสมัครงานราชการสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :

 1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2556 (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่)
 2. สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ (สมัครงานออนไลน์คลิกที่นี่) ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •