Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เสมียน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อัตราสิบเอก) (บัดนี้ – 20 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: เสมียน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อัตราสิบเอก)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (เพศหญิง) เป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่งเสมียน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นำฉบับจริงมาแสดง และถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 4. ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 5. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 6. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
 7. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

โทรศัพท์ 0 22977029, โทรสาร 022978094


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร :

สมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร อาคาร 3 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 3 ธ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 12 ธ.ค. 2556
เว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร คลิกที่นี่

561021_page_1

รายละเอียดคลิกเลือกหน้า: 1 2 3

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •