• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เสมียน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อัตราสิบเอก) (บัดนี้ – 20 พ.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

  ตำแหน่ง: เสมียน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อัตราสิบเอก)
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (เพศหญิง) เป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่งเสมียน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

  หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นำฉบับจริงมาแสดง และถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด)

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  4. ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
  5. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
  6. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
  7. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

  โทรศัพท์ 0 22977029, โทรสาร 022978094


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร :

  สมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร อาคาร 3 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ย. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 พ.ย. 2556
  สอบวันที่: 3 ธ.ค. 2556
  ประกาศผลสอบ: 12 ธ.ค. 2556
  เว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร คลิกที่นี่

  561021_page_1

  รายละเอียดคลิกเลือกหน้า: 1 2 3

  ฝากประชาสัมพันธ์