Categories
งานราชการอื่นๆ

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 5 ก.ย. -20 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

“ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 1 เม.ย. -22 เม.ย. 2559 |พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักกิจกรรมบำบัด,นักกายภาพบำบัด,ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

“ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ […]