• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ,พนักงานพินิจ,พนักงานคุมประพฤติ,นักสังคมสงเคราะห์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานพินิจ,นักจิตวิทยา (6 – 14 มิ.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

  ในตำแหน่ง

  • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม)
   • เพศชาย
   • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร
   • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • พนักงานพินิจ
   • เพศชาย
   • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
   • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท
  • พนักงานคุมประพฤติ
   • เพศชาย/หญิง
   • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกฎหมาย
   • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • นักสังคมสงเคราะห์
   • เพศชาย/หญิง
   • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์
   • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • นักจัดการงานทั่วไป
   • เพศชาย/หญิง
   • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
   • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • เจ้าพนักงานธุรการ
   • เพศชาย/หญิง
   • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์
   • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท
  • นักวิชาการเงินและบัญชี
   • เพศชาย/หญิง
   • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี
   • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • พนักงานพินิจ
   • เพศหญิง
   • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
   • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท
  • นักจิตวิทยา
   • เพศชาย/หญิง
   • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก
   • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

  สำหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาในบัญชีของสนามสอบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานดังต่อไปนี้

  • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์

  วิธีการสมัครงานราชการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ :

  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 260 หมู่ที่ 8 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056245217 โทรสาร 056245561

  ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 มิ.ย. 2556
  สอบข้อเขียนวันที่: 29 มิ.ย. 2556
  สอบสัมภาษณ์: 5 ก.ค. 2556

  djop656_page_01

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  เลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  ฝากประชาสัมพันธ์