Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ,พนักงานพินิจ,พนักงานคุมประพฤติ,นักสังคมสงเคราะห์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานพินิจ,นักจิตวิทยา (6 – 14 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •