• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (15 – 19 ก.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาทเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท)
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางการเกษตร ด้านพืช(พืชไร่, พืชสวน, พืชผัก, ไม้่ผล, การจัดการศัตรูพืช) และด้านกีฏวิทยา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึุิกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืช
  2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืช การอนุรักษ์และผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ชีวินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมศัตรูพืช
  3. ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ชีวินทรีย์และสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช
  4. ให้บริการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยศัตรูพืช ให้คำแนะนำในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
  5. พยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

  – ทักษะ
  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ ความคิดริเริ่ม การสื่อสารโดยการพูด และมีปฏิภาณไหวพริบ
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  วิธีการสมัครงานราชการศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท :

  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์