ศธ.ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการเป็น 50%

“ศธ.ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการเป็น 5 […]