Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2556

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประกาศรับสมัครบุคลากร ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งต่างๆ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อ
  ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ก.พ. ประกาศ ผลสอบ ก.พ. ภาค ก.

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศ ผลสอบ ก.พ. รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2555

การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555 ผู้สมัครสอบได้รับรองแล้วว่า ตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะไม่ตรวจคุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่าน ทั้งนี้

1. ผู้ที่สอบผ่านไม่ต้องส่งเอกสารการสมัครสอบมาให้ สำนักงาน ก.พ. ตรวจ
2. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ เช่น ไม่สำเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิที่สมัครสอบ สำเร็จการศึกษาหลังวันปิดรับสมัครสอบ (31 พฤษภาคม 2555) เป็นต้น  หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. จะไม่สามารถนำไปใช้ได้
3. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดส่งหนังสือรับรองไปให้ผู้สอบผ่านภาค ก. ทุกคนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ หากผู้ใดยังไม่ได้รับหนังสือรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นั้น ให้เขียนคำร้องแจ้งให้สำนักงาน ก.พ.ทราบทางไปรษณีย์ (ดาวน์โหลดคำร้องที่นี่) 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ค้นหาผล สอบ ก.พ. ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน คลิกที่>> http://j.mp/OVa99c


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •