รฟท.ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน

“รฟท.ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน” […]