Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 50 อัตรา บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,บรรณารักษ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักแนะแนวการศึกษาฯ, นักวิชาการเงินและบัญชี,นักกิจกรรมนักศึกษา,นักวิเทศสัมพันธ์,วิศวกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการช่างศิลป์,สถาปนิก,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,บุคลากร,อาจารย์ (บัดนี้ – 7 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •