Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 50 อัตรา บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่างตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 29 อัตรา และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการจำนวน 21 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ปริญญาตรีทุกสาขา
 • วิศวกร
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาทุกสาขา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิเทศสัมพันธ์
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
 • นักวิชาการช่างศิลป์
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • นักวิชาการศึกษา
  ปริญญาตรี สาขาการศึกษา
 • นักวิชาการพัสดุ
  ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • บรรณารักษ์
  ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์
 • อาจารย์
  ปริญญาเอก

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปริญญาเอก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราค่าตอบแทน

 • ตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์
  ปริญญาเอก 24,700 บาท
  ปริญญาโท 17,590 บาท
 • ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ
  ปริญญาตรี 12,840 บาท

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ :

 • สมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
 • สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครพร้อมทั้งสั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัครจำนวน 200 บาท จ่าหน้าซองถึง คุณนภาพร เกียรติวานิชโสภณ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ก.ย. 2556
สอบวันที่: 7 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 9 ก.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,บรรณารักษ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักแนะแนวการศึกษาฯ, นักวิชาการเงินและบัญชี,นักกิจกรรมนักศึกษา,นักวิเทศสัมพันธ์,วิศวกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการช่างศิลป์,สถาปนิก,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,บุคลากร,อาจารย์ (บัดนี้ – 7 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3/2556) ตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 73 อัตรา และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา

 • นักตรวจสอบภายใน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักวิชาการศึกษา
 • บรรณารักษ์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักแนะแนวการศึกษาฯ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักกิจกรรมนักศึกษา
 • นักวิเทศสัมพันธ์
 • วิศวกร
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการช่างศิลป์
 • สถาปนิก
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • บุคลากร
 • อาจารย์

วิธีการสมัครงานราชการม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ :

สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์

ตั้งแต่ บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ก.ค. 2556
สอบวันที่: 12 ก.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 18 ก.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •