• งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -22 พ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ม.ธรรมศาสตร์

  “ม.ธรรมศาสตร์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34346/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 25,310-28,790
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 22 พ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
  -อายุไม่เกิน 40 ปี
  -มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในเกณฑ์ดีมาก
  -สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  -มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร วิชาการ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  -มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ดี รักและมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
  -สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในช่วงเย็นและวันหยุดได้
  -ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ควบคุมดูแลงานด้านบริหาร วิชาการ และประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ
  -วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี และประชาสัมพันธ์ของโครงการต่างๆ
  -ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน
  -ติดต่อประสานงานอาจารย์ชาวต่างประเทศ การโต้ตอบจดหมาย

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ทางด้านคอมพิวเตอร์
  วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
  เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ50

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 พ.ค. -15 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  ม.ธรรมศาสตร์

  “ม.ธรรมศาสตร์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34345/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 20,250-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าทางการบัญชี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
  1. รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเงิน
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่างๆ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงิน และจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานตามแผนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน
  3. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (วิชาที่สอบ)
  ทดสอบด้าน Aptitude Test (100 คะแนน)
  • การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลา 45 นาที
  • การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลา 60 นาที
  • ภาษาอังกฤษ เวลา 45 นาที

  ทดสอบด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบด้านการปฏิบัติงาน
  • ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  (100 คะแนน)
  – โปรแกรม Microsoft Word เวลา 30 นาที
  – โปรแกรม Microsoft Excel เวลา 30 นาที
  • วิชาเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  (100 คะแนน) เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 เม.ย. -24 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิเทศสัมพันธ์

  "ม.ธรรมศาสตร์"

  ลิงค์: https://iqepi.com/34239/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิเทศสัมพันธ์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 17,960-
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 24 เม.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 17960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -อายุไม่เกิน 35 ปี
  -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  -สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
  -มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
  -มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  -ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
  -ดูและประสานงานการจดทะเบียนศึกษาและอื่นๆ ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
  -ประสานงานการจัดทัศนศึกษาดูงานทางธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ
  -ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศก่อนเดินทางมาสอน

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – ทักษะ
  มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ การอ่านเชิงวิเคราะห์
  วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ
  เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
  อัตราเงินเดือน : 17960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  -อายุไม่เกิน 40 ปี
  -มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
  -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  -มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  -สามารถทำงานเป็นทีมได้
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ติดต่อประสานงานการต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางวิชการ
  -จัดทำการเทียบเท่าผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
  -ติดต่อประสานงานการจัด Study Trip
  -ติดต่อประสานงานการต้อนรับผู้บริหาร ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และการอ่านเชิงวิเคราะห์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
  เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  ประกาศ |