• งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -28 ก.พ. 2560 |อาจารย์

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ม.ธรรมศาสตร์

  ม.ธรรมศาสตร์

  ลิงค์: https://iqepi.com/36733/ หรือ
  ตำแหน่ง: อาจารย์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
  อัตราเงินเดือน: 35,700-
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 28 ก.พ. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน
  อัตราเงินเดือน : 35,700 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณสมบัติทั่วไป
  1.1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
  2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  2.1. ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาการเงิน จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบประมวลวิชาแล้ว ทางด้านการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กับการเงิน
  2.2. ผู้สมัครต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้
  กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับ
  ปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้
  – ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
  – ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มี
  เกรด F ในวิชาหลัก
  – จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
  ทั้งนี้ จะต้องมีคะแนน TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน
  โดยคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร
  กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้
  – ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาดีเด่น
  – ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  – ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด
  F ในวิชาหลัก
  – จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
  กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความ
  สามารถพิเศษ และมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน ปฏิบัติงานได้ทั้งท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร
  2. การทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบ
  ทางจิตวิทยา โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท)
  3. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ และความเหมาะสม 20 นาที
  4. การทดสอบการสอนโดยให้ผู้เข้าสอบสาธิตการบรรยาย และนำเสนองานวิจัยใน
  หัวข้อทางด้านการเงิน หรือ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาไม่เกิน 40 นาที แบ่งเป็น
  – ทดสอบการสอน 20 นาที
  – ทดสอบการนำเสนองานวิจัย 20 นาที
  โดยผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบทางจิตวิทยาก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบการสอน หรือความรู้ทางวิชาการอื่นๆ
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ehenbook.com ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ต.ค. -20 พ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์

  “ม.ธรรมศาสตร์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36343/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 17,960-
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ต.ค. – 20 พ.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  – มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนได้
  – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ,Excel , Power Point ได้
  – มีทักษะและเทคนิคการนำเสนองาน
  – บุคคลิคกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  – ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบการประสานงานและดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดหลักสูตร
  จัดการงานด้านเอกสารของหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
  ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ehenbook.com ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ต.ค. -15 พ.ย. 2559 |อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน

  ม.ธรรมศาสตร์

  “ม.ธรรมศาสตร์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36255/ หรือ
  ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
  อัตราเงินเดือน: 35,700-
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ต.ค. – 15 พ.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  ระดับการศึกษา : – ปริญญาเอก
  – หรือกำลังศึกษาปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาการเงิน จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบประมวลวิชาแล้ว ทางด้านการเงินหรือสาขา ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
  2. ผู้สมัครต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้
  กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้
  – ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
  – ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มี
  เกรด F ในวิชาหลัก
  – จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
  ทั้งนี้ จะต้องมีคะแนน TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน
  โดยคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร
  กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
  – ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาดีเด่น
  – ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  – ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด
  F ในวิชาหลัก
  – จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
  กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความ
  สามารถพิเศษ และมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร
  2. การทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบ
  ทางจิตวิทยา โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท)

  ทักษะ/สมรรถนะ : 1. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ และความเหมาะสม 20 นาที
  2. การทดสอบการสอนโดยให้ผู้เข้าสอบสาธิตการบรรยาย และนำเสนองานวิจัยใน
  หัวข้อทางด้านการเงิน หรือ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาไม่เกิน 40 นาที แบ่งเป็น
  – ทดสอบการสอน 20 นาที
  – ทดสอบการนำเสนองานวิจัย 20 นาที
  โดยผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบทางจิตวิทยาก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบการสอน หรือความรู้ทางวิชาการอื่นๆ

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ehenbook.com ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 10 ต.ค. -31 ม.ค. 2560 |อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

  ม.ธรรมศาสตร์

  “ม.ธรรมศาสตร์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36254/ หรือ
  ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
  ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
  อัตราเงินเดือน: 35,700-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 31 ม.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
  – ระดับปริญญาเอก
  – ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  – ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
  – จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
  2.หากผู้สมัครมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการตลาด หรือบริหารธุรกิจ หรือได้ศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง บริหารงานขาย Digital Marketing หรือ Trade Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร
  2. การทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตามที่คณะฯ กำหนด โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท)
  3. ผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ทางวิชาการโดยการสอบข้อเขียน ต้องเข้า
  รับการทดสอบทางจิตวิทยา และได้เข้าประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาการตลาด เพื่อรับฟังคำชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาการตลาด และแนวทางการทดสอบความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้
  4. การทดสอบความรู้ทางวิชาการโดยการสอบข้อเขียน (ต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบส่วน
  ข้อเขียน จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์)
  – รายละเอียดข้อสอบ ทั้งหมด 2 ส่วน เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง
  ส่วนที่ 1 ทฤษฎี 100 คะแนน
  ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้ 100 คะแนน

  ทักษะ/สมรรถนะ : 1. การสอบสัมภาษณ์และสอบสอน โดยมีแนวทางการสอบ ดังนี้
  – สอบสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 นาที
  – สอบสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 10 นาที
  – สอบสัมภาษณ์ 20 นาที
  ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถเลือกหัวข้อในการสอบหัวข้อใดก็ได้ แต่ต้องเป็นหัวข้อเดียวกันทั้ง
  ในการสอบสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ehenbook.com ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 ส.ค. -21 ก.ย. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  ม.ธรรมศาสตร์

  “ม.ธรรมศาสตร์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35799/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 20,250-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ส.ค. – 21 ก.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
  1.รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเงิน

  2.ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่างๆ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงิน และจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานตามแผนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน

  3.ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

  5.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบด้าน Aptitude Test (100 คะแนน)
  • การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลา 45 นาที
  • การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลา 45 นาที
  • ภาษาอังกฤษ เวลา 45 นาที

  ทดสอบด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบด้านการปฏิบัติงาน
  • ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  (100 คะแนน)
  – โปรแกรม Microsoft Word เวลา 30 นาที
  – โปรแกรม Microsoft Excel เวลา 30 นาที
  • วิชาเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  (100 คะแนน) เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ehenbook.com ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ก.ค. -31 ส.ค. 2559 |อาจารย์

  ม.ธรรมศาสตร์

  “ม.ธรรมศาสตร์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35468/ หรือ
  ตำแหน่ง: อาจารย์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
  อัตราเงินเดือน: 35,700-
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. – 31 ส.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์ปทุมธานี

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2559 (ภาควิชาการพัฒนาชุมชน 2 อัตรา)
  ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
  อัตราเงินเดือน : 35,700 บาท
  ประเภท : สายวิชาการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านพัฒนาชุมชน หรือด้านพัฒนามนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครโดย
  – ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานเลขาณุการคณะ ชั้น 2 อาคารคณะสังคมสงคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559
  – ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.รังสิต ถ.ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โดยคณะฯจะพิจารณาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ส่งมาถึงคณะฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เท่านั้น
  หรือโทรสอบถาม คุณฝน หรือคุณหมวยได้ที่ เบอร์ 026965502

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ ปทุมธานี ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ehenbook.com ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  mail  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

 • งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -24 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์

  “ม.ธรรมศาสตร์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35208/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 17,960-
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 24 ก.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามี) ประสบการณ์การจัดการด้านฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  -มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การเขียน
  -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel Power Point ได้เป็นอย่างดี
  – มีทักษะและเทคนิคการนำเสนองาน
  -บุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -รับผิดชอบการประสานงานและดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดหลักสูตร
  -จัดการงานด้านเอกสารของหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
  -ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  Computer Word Excel Powerpoint
  วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  การอ่านเชิงวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
  เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ehenbook.com ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -24 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)

  ม.ธรรมศาสตร์

  “ม.ธรรมศาสตร์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35207/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 28,790-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ค. – 24 ก.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -จบปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามี) ประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการบริหารงานด้านธุรกิจฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  -มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
  -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
  -มีทักษะและเทคนิคการนำเสนองาน
  -บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาต่างจังหวัดได้
  -ปฏิบัติจงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ร่วมออกแบบกลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  -ติดตามและประเมินการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน
  -บริหารกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามนโนบายของผู้บริหาร

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  -ทางด้านคณิตศาสตร์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  Computer Word Excel PowerPoint
  วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  การอ่านเชิงวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
  เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ehenbook.com ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -30 ก.ย. 2559 |อาจารย์

  ม.ธรรมศาสตร์

  “ม.ธรรมศาสตร์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35206/ หรือ
  ตำแหน่ง: อาจารย์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

  รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  – ผู้สมัครต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้
  – ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรดF ในวิชาหลัก
  – ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  – จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้การรับรอง

  2. มีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ดังนี้
  – มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านธุรกิจไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต
  และสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต หรือ
  – มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า
  30 หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการทำงานสายอาชีพคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. อาจารย์ประจำคณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์(Application Program)

  ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบภาษาที่มีผลการสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในผลการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
  TOEFL (Computer-Based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน
  TOEFL (Internet-Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน
  IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน
  TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
  CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร)

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ehenbook.com ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |