ป้ายกำกับ: มาตรการเยียวยาแรงงานลูกจ้างอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากCovid-19