• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (11 – 18 มี.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการทั่วไป
  2) อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานต่างๆ
  2) ทำบันทึกจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ MIS
  3) ทำบันทึกจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP
  4) ทำบันทึกใชสั่งซื้อ/สั่งจ้างใบ PO ในระบบ MIS
  5) ทำบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ MIS
  6) ศึกษาการทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง
  7) จัดทำเอกสารสัญญาซื้อขาย/จ้าง
  8) ดำเนินการเรื่องการควบคุมพัสดุ และการจำหน่วยพัสดุ
  9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  ประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และการจัดจ้างจะเป็นตามลำดับคะแนนที่สอบได้

  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์