Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (2 – 16 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ตำแนห่ง อาจารย์ (สาขาวิชาภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาไทย, วรรณคดี, การสอนภาษาไทย, ภาษาศาสตร์

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 16 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.ย. 2556
สอบวันที่: 25 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 27 ก.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (19 – 23 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

ระัดบการศึกษา ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 23 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •