Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (บัดนี้ – 15 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,240
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ความสามารถในการดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
– สามารถดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา :

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารงานบุคคล กองบริหารบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (17 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบ งานประกันคุณภาพ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวมรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารประกาศ

– ทักษะ
ตามเอกสารประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารประกาศ

– สมรรถนะ
ตามเอกสารประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ทั้ง 2 ด้าน โดยได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •