• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ครูปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (22 พ.ย. – 28 พ.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  "มหาวิทยาลัยนครพนม" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ


  ตำแหน่ง: ครูปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,960
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: นครพนม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 28 พ.ย. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  1.2 ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอาชีวศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาเครื่องกล
  2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2.2 ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอาชีวศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3.2 ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอาชีวศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  4.2 ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  1. ความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน (เฉพาะตำแหน่งครูปฏิบัติการ) 2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน (เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  วิธีการประเมิน : 1. โดยวิธีให้ปฏิบัติการสอน 2. โดยวิธีให้ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  – สมรรถนะ
  1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 พ.ย. 2556
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนครพนม คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (30 ส.ค. – 6 ก.ย. 2556)

  มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านคอมพิวเตอร์สืบค้นระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเน็ตเวิร์คและซ่อมบำรุง
  3. มีประสบการณ์ในด้านงานคอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

  – สมรรถนะ
  1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

  ปฏิบัติงานที่: นครพนม

  วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยนครพนม :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ส.ค. – 6 ก.ย. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (8 – 16 ก.ค. 2556)

  มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : 1. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
  1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา่วิชา
  1.2 มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  1.3 มีประสบการณ์ในการทำงานพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2.2 มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  2.4 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
  2.5 มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธิีสอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  1. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์

  – สมรรถนะ
  1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

  วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยนครพนม :

  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (11 – 22 มี.ค. 2556)

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : 1. ครูปฏิบัติการ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาช่างยนต์
  1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.2 มีประสบการณ์ในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
  1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและมีวินัยในการทำงาน
  2. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2.2 มีประสบการณ์ในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
  2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและมีวินัยในการทำงาน
  3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  3.2 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
  3.3 มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  3.4 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  1. ความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน (เฉพาะตำแหน่งครูปฏิบัติการ) 2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน (เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  วิธีการประเมิน : 1. โดยวิธีให้ปฏิบัติการสอน 2. โดยวิธีให้ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

  – สมรรถนะ
  1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

  มหาวิทยาลัยนครพนม
  103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!