Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มสธ. เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บุคคล (27 – 16 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มสธ. เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน บรรณารักษ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (27 – 16 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •