Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มรภ.เลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -28 เม.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มรภ.เลย

มรภ.เลย

ลิงค์: https://iqepi.com/38342/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 เม.ย. – 28 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มรภ.เลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.พ. -27 ก.พ. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มรภ.เลย

มรภ.เลย”

ลิงค์: https://iqepi.com/37359/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.พ. – 27 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มรภ.เลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -1 ก.พ. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มรภ.เลย

มรภ.เลย

ลิงค์: https://iqepi.com/37066/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 1 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มรภ.เลยเลย

มรภ.เลย เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า หรือ คอ.บ. ไฟฟ้า หรือ อส.บ. ไฟฟ้า ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมความคุมตามที่กฏหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรม ออกแบบ คำนวณวางแผนผังทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า ให้บริการวิชาการ ช่วยสอนหรือฝึกอบรมสาขาปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ก.ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (50 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและวิสัยทัศน์ 2. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 2.1 ระเบียบว่าด้วยการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานราชการ 2.2 ระเบียบว่าด้วยการมาปฏิบัติราชการ 2.3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 2.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข. ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก (50 คะแนน) 1. ความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอก 2. ทดสอบภาคทฤษฎีและหรือปฏิบัติ ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
วิธีการประเมิน : –

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสอบด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้

สมัครงาน มรภ.เลย งานราชการ เลย มรภ.เลย รับสมัคร สอบ มรภ.เลย2560 สอบ มรภ.เลย 60 ehenbook.com มรภ.เลย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.เลย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มรภ.เลย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มรภ.เลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |วิศวกรไฟฟ้า

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มรภ.เลย

“มรภ.เลย”

ลิงค์: https://iqepi.com/36252/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ต.ค. – 21 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มรภ.เลยเลย

มรภ.เลย เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ.ไฟฟ้า หรือ คอ.บ.ไฟฟ้า หรือ อส.บ.ไฟฟ้า ที่มีใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมความคุมตามที่กฏหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรม ออกแบบ คำนวณ วางแผนผังทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า ให้บริการวิชาการ ช่วยสอนหรือฝึกอบรมสาขาปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ก.ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (50 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและวิสัยทัศน์ 2. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 2.1 ระเบียบว่าด้วยการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานราชการ 2.2 ระเบียบว่าด้วยการมาปฏิบัติราชการ 2.3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 2.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข. ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก (50 คะแนน) 1. ความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอก 2. ทดสอบภาคทฤษฎีและหรือปฏิบัติ ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสอบข้อเขียนตามข้อ 8.1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เมื่อรวมคะแนนกันทุกภาคต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้

สมัครงาน มรภ.เลย งานราชการ เลย มรภ.เลย รับสมัคร สอบ มรภ.เลย2559 สอบ มรภ.เลย 59 ehenbook.com มรภ.เลย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.เลย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มรภ.เลย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •