• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -28 เม.ย. 2560

  ฝากประชาสัมพันธ์

  มทร.ธัญบุรี

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  มทร.ธัญบุรี

  ลิงค์: https://iqepi.com/38366/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิศวกร
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 เม.ย. – 28 เม.ย. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ 27 มี.ค. -31 มี.ค. 2560

  มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/37614/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มี.ค. – 31 มี.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มี.ค. -10 มี.ค. 2560

  มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/37420/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ม.ค. -28 ม.ค. 2560 |

  มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี

  ลิงค์: https://iqepi.com/36995/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ม.ค. – 28 ม.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.ธัญบุรีปทุมธานี

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชี
  2. สามารถออกแบบประชาสัมพันธ์ จัดทำฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลและจัดการเว็ปไซต์
  3. สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. ต้องมีเอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือถ้ามีผลภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  ประสานงานระหว่างบุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำและจัดระบบเอกสารราชการ ทำรายงานการประชุม จัดโครงการอบรมสัมมนา สุรปผลกิจกรรมการดำเนินงานและทำรายงานการประชุม PDCA ทำฐานข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SME ของคณะบริหารธุรกิจมอบหมาย
  2. ด้านการวางแผน
  สามารถทำ แผนระยะสั้น /ระยะยาว แผนกลยุทธ์ ของศูนย์ฯ
  3. ด้านบริการ
  ให้คำแนะนำ ข้อมูลด้านต่างๆ ทำเว็บไวต์ โซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน 60 คะแนน สอบปฏิบัติ 40 คะแนน

  – ทักษะ
  ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ 40 คะแนน

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

  สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2560 สอบ มทร.ธัญบุรี 60 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 พ.ย. -12 ธ.ค. 2559 |รวม 96 อัตรา สายวิชาการ,สายสนับสนุน

  มทร.ธัญบุรี

  “มทร.ธัญบุรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36527/ หรือ
  ตำแหน่ง: รวม 96 อัตรา สายวิชาการ,สายสนับสนุน
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
  อัตราเงินเดือน: 14,950-31,500
  อัตราว่าง: 96
  ปฏิบัติงานที่: นครนายก
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.ธัญบุรีนครนายก

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ,สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

  สายสนับสนุน

  จำนวน 23 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรี, ปริญญาโท

  สายวิชาการ

  จำนวน 73 อัตรา วุฒิปริญญาโท,ปริญญาเอก

  สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ นครนายก มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2559 สอบ มทร.ธัญบุรี 59 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.ธัญบุรี :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -1 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี

  “มทร.ธัญบุรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36464/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.ธัญบุรีปทุมธานี

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2559 สอบ มทร.ธัญบุรี 59 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -28 ต.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการ

  มทร.ธัญบุรี

  “มทร.ธัญบุรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36247/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 13,800-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 28 ต.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.ธัญบุรีปทุมธานี

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1)ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
  2)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
  3)มีประสบการณ์ในด้านงานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4)เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.1ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ไดรับ
  มอบหมาย เชน รางหนังสือ โตตอบ บันทึก ยอเรื่องสรุปความเห็น
  1.2รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือ วิชาการดานใดดานหนึ่ง
  1.3ให้บริการและรวบรวมเอกสารการขอใช้ยานพาหนะ ตลอดจนติดตามใหมีการซอม บํารุงรักษา ซอมแซมตามกําหนดเวลา
  1.4 รวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
  1.5 ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
  1.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาระงานธุรการ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  ด้านมนุษยสัมพันธ์/การสื่อสารโดยการพูด/การประสานงาน ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : 1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง

  สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2559 สอบ มทร.ธัญบุรี 59 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -26 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี

  “มทร.ธัญบุรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36200/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ต.ค. – 26 ต.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.ธัญบุรีปทุมธานี

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชายหรือหญิง
  2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  3. มีความรู้ด้านงานสิ่งทอ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านซักอบรีดได้
  4. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ความสามารถ โปรกแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
  6. มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
  7. มีความอดทน มีจิตสาธารณะ
  8. ละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  มีความรู้ด้านงานสิ่งทอ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านซักอบรีดได้
  2. ด้านการวางแผน
  จัดลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนางาน
  3. ด้านการประสานงาน
  สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายนอกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  4. ด้านการบริการ
  รักในงานบริการด้านซักอบรีด บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

  – ทักษะ
  ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  มนุยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประสบการณ์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุดตามลำดับ 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

  สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2559 สอบ มทร.ธัญบุรี 59 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -19 ส.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

  มทร.ธัญบุรี

  “มทร.ธัญบุรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35565/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. – 19 ส.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.ธัญบุรีปทุมธานี

  มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
  3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
  1.2 ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
  1.3 ตรวจเช็คสารเคมีให้พอเพียงต่อการใช้งานทุกกลุ่ม
  1.4 จัดระบบเบิกจ่าย เช็คสต็อคสารเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  1.5 จัดเตรียมคู่มือ วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือประจำเครื่องทุกเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
  1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ
  (1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษารวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  1. มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4. ประสบการณ์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

  สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2559 สอบ มทร.ธัญบุรี 59 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |