Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -28 เม.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี

ลิงค์: https://iqepi.com/38366/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 เม.ย. – 28 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ 27 มี.ค. -31 มี.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/37614/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มี.ค. – 31 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มี.ค. -10 มี.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/37420/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ม.ค. -28 ม.ค. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี

ลิงค์: https://iqepi.com/36995/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ม.ค. – 28 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.ธัญบุรีปทุมธานี

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชี
2. สามารถออกแบบประชาสัมพันธ์ จัดทำฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลและจัดการเว็ปไซต์
3. สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ต้องมีเอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือถ้ามีผลภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
ประสานงานระหว่างบุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำและจัดระบบเอกสารราชการ ทำรายงานการประชุม จัดโครงการอบรมสัมมนา สุรปผลกิจกรรมการดำเนินงานและทำรายงานการประชุม PDCA ทำฐานข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SME ของคณะบริหารธุรกิจมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
สามารถทำ แผนระยะสั้น /ระยะยาว แผนกลยุทธ์ ของศูนย์ฯ
3. ด้านบริการ
ให้คำแนะนำ ข้อมูลด้านต่างๆ ทำเว็บไวต์ โซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน 60 คะแนน สอบปฏิบัติ 40 คะแนน

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ 40 คะแนน

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2560 สอบ มทร.ธัญบุรี 60 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 พ.ย. -12 ธ.ค. 2559 |รวม 96 อัตรา สายวิชาการ,สายสนับสนุน

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มทร.ธัญบุรี

“มทร.ธัญบุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/36527/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม 96 อัตรา สายวิชาการ,สายสนับสนุน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 14,950-31,500
อัตราว่าง: 96
ปฏิบัติงานที่: นครนายก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.ธัญบุรีนครนายก

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ,สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

สายสนับสนุน

จำนวน 23 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรี, ปริญญาโท

สายวิชาการ

จำนวน 73 อัตรา วุฒิปริญญาโท,ปริญญาเอก

สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ นครนายก มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2559 สอบ มทร.ธัญบุรี 59 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.ธัญบุรี :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -1 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มทร.ธัญบุรี

“มทร.ธัญบุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/36464/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.ธัญบุรีปทุมธานี

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2559 สอบ มทร.ธัญบุรี 59 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -28 ต.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มทร.ธัญบุรี

“มทร.ธัญบุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/36247/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 28 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.ธัญบุรีปทุมธานี

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1)ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
2)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
3)มีประสบการณ์ในด้านงานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4)เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.1ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ไดรับ
มอบหมาย เชน รางหนังสือ โตตอบ บันทึก ยอเรื่องสรุปความเห็น
1.2รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือ วิชาการดานใดดานหนึ่ง
1.3ให้บริการและรวบรวมเอกสารการขอใช้ยานพาหนะ ตลอดจนติดตามใหมีการซอม บํารุงรักษา ซอมแซมตามกําหนดเวลา
1.4 รวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
1.5 ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
1.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาระงานธุรการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์/การสื่อสารโดยการพูด/การประสานงาน ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง
 

สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2559 สอบ มทร.ธัญบุรี 59 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -26 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มทร.ธัญบุรี

“มทร.ธัญบุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/36200/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ต.ค. – 26 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.ธัญบุรีปทุมธานี

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชายหรือหญิง
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3. มีความรู้ด้านงานสิ่งทอ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านซักอบรีดได้
4. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ความสามารถ โปรกแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
6. มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
7. มีความอดทน มีจิตสาธารณะ
8. ละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
มีความรู้ด้านงานสิ่งทอ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านซักอบรีดได้
2. ด้านการวางแผน
จัดลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนางาน
3. ด้านการประสานงาน
สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายนอกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
4. ด้านการบริการ
รักในงานบริการด้านซักอบรีด บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
มนุยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประสบการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุดตามลำดับ 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
 

สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2559 สอบ มทร.ธัญบุรี 59 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -19 ส.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มทร.ธัญบุรี

“มทร.ธัญบุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/35565/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. – 19 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.ธัญบุรีปทุมธานี

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
1.2 ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
1.3 ตรวจเช็คสารเคมีให้พอเพียงต่อการใช้งานทุกกลุ่ม
1.4 จัดระบบเบิกจ่าย เช็คสต็อคสารเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.5 จัดเตรียมคู่มือ วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือประจำเครื่องทุกเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษารวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4. ประสบการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2559 สอบ มทร.ธัญบุรี 59 ehenbook.com มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •