Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

หลักสูตรการสอบท้องถิ่น ภาค ก.+ภาค ข. (บางตำแหน่ง)

อย่างที่ทราบว่าการสอบท้องถิ่นที่จะมีขึ้นจะเป็นการสอบ ภา […]

Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สอบท้องถิ่น 2555 (บางตำแหน่ง)

เพื่อให้สอดรับกับหนังสือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น […]