ป้ายกำกับ: พระราชทานเครื่องมือแพทย์ให้แก่รพ.ภูมิพลอดุลยเดชพอ.