Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 ม.ค. -17 ม.ค. 2560 |รวม 102 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://iqepi.com/36980/ หรือ
ตำแหน่ง: 102 อัตรา,เภสัชกร,พยาบาล,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,แพทย์แผนไทย,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยการพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานบริการ,พนักงานเปล,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,300-15,240
อัตราว่าง: 102
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 17 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  กระทรวงสาธารณสุขกำแพงเพชร

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ กำแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร สอบ กระทรวงสาธารณสุข2560 สอบ กระทรวงสาธารณสุข 60 ehenbook.com กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ เปิดรับสมัครสอบ 16 ม.ค. -20 ม.ค. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ

สพฐ

ลิงค์: https://iqepi.com/36945/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐกรุงเทพมหานคร

สพฐ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูสังกัด สพฐ.
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

สมัครงาน สพฐ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สพฐ รับสมัคร สอบ สพฐ2560 สอบ สพฐ 60 ehenbook.com สพฐ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สพฐ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ 7 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://iqepi.com/36944/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ม.ค. – 31 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงพยาบาลศรีธัญญากรุงเทพมหานคร

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่ง ระบบชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2..ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาโภชนาการด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนป้องกัน และบำบัดโรคขาดสารอาหาร วิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อกำหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสม ทดลองตำรับอาหารใหม่ ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมการผลิตอาหารที่จำเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าด้านโภชนาการ กำหนดรายการอาหารควบคุมและให้คำแนะนำในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1..ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ – ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2..รวบรวม หรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จัดทำเอกสารหลักฐานการประกันสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบค้นของทางราชการ
5. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
7. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
8. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานสารบรรณ เช่น การร่าง พิมพ์ จัดชุด รับ-ส่งลงทะเบียนหนังสือราชการ ทำบันทึก เสนอ หนังสือ เดินหนังสือ ทำสำเนา การเสาะหาข้อมูลต่างๆรวมถึงการจัดเก็บ ค้นหา และการทำลายเอกสารได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และงานบริการเอกสารทั่วไปของหน่วยงาน รวมทั้งงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
2. บันทึกข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เช่น ทะเบียนการลาของเจ้าหน้าที่ ทะเบียนบ้านพักของเจ้าหน้าที่ การแจ้งเกิด-แจ้งตายของผู้รับบริการภายในหน่วยบริการ งานตรวจสอบสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ พร้อมสรุปและวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านบริการเชิงคุณภาพ
3. งานติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและอื่นๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานจัดสถานที่ภูมิทัศน์ของหน่วยงานและงานบริการจัดหาสถานที่ประชุม อบรม สัมมนาในการทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการดำเนินการ รวมถึงงานประสานดูแลการจัดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของหน่วยงานร่วมกัน งานสวน งานสนาม เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
5..งานสวัสดิการ ร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เช่น งานกีฬา งานสันทนาการภายในองค์กร งานสวดพระอภิธรรม เป็นต้น เพื่อสร้างความสามัคคีและ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
6..งานพัสดุ ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน เช่น จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายพัสดุภายในหน่วยงาน พร้อมตรวจสอบและรายงานผลประจำเดือน/ปี เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
7. สรุปสถิติข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานบริการให้มีคุณภาพ
8. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
9. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานต่างๆ หรืองานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานใบสำคัญ ที่เป็นเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่บันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน เพื่อจัดทำบัญชีเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการเงินหรือรับจ่ายเงินเขียนใบเสร็จรับเงินค่าบริการต่างๆ เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลตามประเภทรายการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอครบถ้วน และพร้อมใช้งาน
2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
5. ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
7. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร กรมสุขภาพจิต รับสมัคร สอบ กรมสุขภาพจิต2560 สอบ กรมสุขภาพจิต 60 ehenbook.com กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กรมสุขภาพจิต :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสุขภาพจิต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 9 ม.ค. -13 ม.ค. 2560 |รวม 124 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://iqepi.com/36939/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานประจำตึก,พนักงานเปล,พนักงานรับโทรศัพท์,พนักงานซักฟอก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,เฉพาะ,ไม่ระบุ
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 124
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงพยาบาลพระปกเกล้ากรุงเทพมหานคร

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร สอบ กระทรวงสาธารณสุข2560 สอบ กระทรวงสาธารณสุข 60 ehenbook.com กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 ม.ค. -20 ม.ค. 2560 |พนักงานช่วยเหลือคนไข้

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://iqepi.com/36903/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 7,590-8,300
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ม.ค. – 20 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิตเชียงใหม่

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต รับสมัคร สอบ กรมสุขภาพจิต2559 สอบ กรมสุขภาพจิต 59 ehenbook.com กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมสุขภาพจิต :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสุขภาพจิต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 4 ม.ค. -12 ม.ค. 2560 |58 อัตรา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์,นายช่างเทคนิคก่อสร้าง,นายช่างเทคนิคช่างไม้,นายช่างเทคนิคไฟฟ้า,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานเปล,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานประกอบอาหาร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://iqepi.com/36763/ หรือ
ตำแหน่ง: 58 อัตรา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์,นายช่างเทคนิคก่อสร้าง,นายช่างเทคนิคช่างไม้,นายช่างเทคนิคไฟฟ้า,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พยาบาล,พนักงานเปล,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,เฉพาะ,ไม่ระบุ
อัตราเงินเดือน: 6,738-11,230
อัตราว่าง: 58
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 12 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ ปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร สอบ กระทรวงสาธารณสุข2559 สอบ กระทรวงสาธารณสุข 59 ehenbook.com กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ม.ค. -17 ม.ค. 2560 |นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://iqepi.com/36735/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ม.ค. – 17 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ อุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร สอบ กระทรวงสาธารณสุข2559 สอบ กระทรวงสาธารณสุข 59 ehenbook.com กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •