Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2556

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประกาศรับสมัครบุคลากร ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งต่างๆ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อ
  ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก. และวันเวลาสอบ “ครูผู้ช่วย” (และที่เพิ่มเติม)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขประจำตัวสอบของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่ในการคัดเลือกฯ (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อ(เพิ่มเติม)

กำหนดการสอบ

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555

ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สอบความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (100 คะแนน)

ภาคบ่าย เวลา 13.00-14.30 น. สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)

ภาคบ่าย เวลา 15.00-16.30 น. สอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู (50 คะแนน)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก. ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก. (รายรหัสสาขาวิชา)

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 101 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 102

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 103 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 104

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 105 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 106

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 107 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 108

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 201 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 202

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 203 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 204

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 205 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 206

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 207 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 208

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 301 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 302

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 303 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 304

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 305 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 306

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 307 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 308

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 309 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 310

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 311

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 401 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 402

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 404 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 405

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 406 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รหัสสาขาวิชา 407

แผนที่สนามสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •