Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กศจ.สระแก้ว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 29 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศจ.สระแก้วเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กศจ.สระแก้ว"

ลิงค์: https://ehenx.com/8983/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (กศจ.สระแก้ว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กศจ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 12 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศจ.สิงห์บุรีเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กศจ.สิงห์บุรี"

ลิงค์: https://ehenx.com/8982/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (กศจ.สิงห์บุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กศจ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 124 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศจ.อุดรธานีเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กศจ.อุดรธานี"

ลิงค์: https://ehenx.com/8981/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 124
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (กศจ.อุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กศจ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 81 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศจ.อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กศจ.อุบลราชธานี"

ลิงค์: https://ehenx.com/8980/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (กศจ.อุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กศจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 36 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศจ.เชียงรายเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กศจ.เชียงราย"

ลิงค์: https://ehenx.com/8979/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (กศจ.เชียงราย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กศจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 141 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศจ.เชียงใหม่เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กศจ.เชียงใหม่"

ลิงค์: https://ehenx.com/8978/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 141
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (กศจ.เชียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กศจ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 55 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศจ.ราชบุรีเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กศจ.ราชบุรี"

ลิงค์: https://ehenx.com/8976/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี (กศจ.ราชบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กศจ.อ่างทอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 58 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศจ.อ่างทองเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กศจ.อ่างทอง"

ลิงค์: https://ehenx.com/8975/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 58
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (กศจ.อ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กศจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 95 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศจ.ร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กศจ.ร้อยเอ็ด"

ลิงค์: https://ehenx.com/8974/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 95
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด (กศจ.ร้อยเอ็ด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •