ปัตตานีปิดเมืองเหตุทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด – 19

“ปัตตานีปิดเมือง” ลิงค์: https://ehenx.com/ […]