Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 พ.ย. 2561 รวม 5 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=กรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมการขนส่งทางบก”

ลิงค์: https://ehenx.com/1261/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานรับสายโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,500-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทางบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 พ.ย. -15 พ.ย. 2561 รวม 34 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น”

ลิงค์: https://ehenx.com/1231/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม34อัตรา,พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริการ,พนักงานตรวจสอบภายใน,พนักงานกฏหมายและบริหารสัญญา,พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์,พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจ,หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ,หัวหน้าส่ววนปฏิบัติการคลังสินค้า,หัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง,หัวหน้าหน่วยงานสาขา,ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณบัญชีและการเงิน,พนักงานปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,อุบลราชธานี (บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 พ.ย. – 15 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ย. -16 พ.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร”

ลิงค์: https://ehenx.com/1182/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ย. – 16 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 พ.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย”

ลิงค์: https://ehenx.com/1162/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมกำลังพลทหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 1 ธ.ค. -31 ม.ค. 2562 รวม 443 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/1110/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม443อัตรา,นักเรียนจ่าอากาศ62
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 443
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 31 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ต.ค. -2 พ.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/998/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -19 ต.ค. 2561 รวม 81 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

ลิงค์: https://ehenx.com/930/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม81อัตรา,พนักงานนโยบายและผนงาน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานประจำสำนักงาน,(พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยERT)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 19 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ต.ค. 2561 รวม 26 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์”

ลิงค์: https://ehenx.com/913/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -5 ต.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/860/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 5 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •