ป้ายกำกับ: ประกาศให้โควิด-19เป็นโรคติดต่อร้ายแรงมีผลบังคับใช้1มี.ค.