ป้ายกำกับ: ประกาศให้ทุกมหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนงานรับปริญญา