ป้ายกำกับ: ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงป้องกัน#Covid_19ระบาด