อบต.หนองบอน จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานประปา,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา (9 – 31 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ( – ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.ปะเคียบ จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ สอบท้องถิ่น ระดับ 2-3 (24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.ท่าโพธิ์ชัย อ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ สอบท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการเกษตร,นิติกร (24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.หายโศก จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ระดับ 1-2-3 จำนวน 15 ตำแหน่ง 15 อัตรา (24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

อบต.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ระดับ 1,ระดับ 2,ระดับ 3 จำนวน 15 ตำแหน่ง 21 อัตรา (24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more