• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  บริษัท การบินไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบ (70 อัตรา) Customer Service Agent 1 (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  บริษัท การบินไทย จำกัดเปิดรับสมัครสอบ 2556

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน “70 อัตรา”

  ตำแหน่ง Customer Service Agent 1 สัญญาจ้างมีกำหนดการจ้างและระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Load Control สังกัด กองควบคุมการบรรทุก (BKKKL)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนและจัดเตรียมแผนการบรรทุก (Load Plan) ของเที่ยวบิน
  • จัดแยกสัมภาระ สินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องตาม Priority
  • ตรวจสอบความเรียบร้อยในด้านระวางบรรทุกและดูแลให้อุปรกณ์ลานจอดออกนอกบริเวณข้างเครื่องก่อนเครื่องถอย ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ๆ เครื่องบินจอด และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของอากาศยานและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
  • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนให้การดำเนินงานในแต่ละส่วนเปนไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเที่ยวบินสามารถออกได้ตามตารางการบิน
  • ตรวจสอบเอกสารการบรรทุกที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อนนำเสนอให้นักบิน

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 28 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)
  • เพศ หญิง/ชาย (หญิง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. / ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ทั้งนี้น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ผู้สมัครชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย
  • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (ต้องไม่เกิน 2 ปี Test Date ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 54 – 26 ส.ค.56) ดังนี้
  • TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • TOEFL
   • Paper-based Test 467 คะแนนขึ้นไป หรือ
   • Computer-based Test 147 คะแนนขึ้นไป หรือ
   • Internet-based Test 51 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IELTS 4 คะแนนขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้
  • มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และมีใจรักงานบริการ

  ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการสมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด :

  • 1-16 ส.ค. 56 – สมัครผ่านเว็บไซต์ ในตำแหน่ง Customer Service Agent 1
  • 22 ส.ค. 56 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ทาง www.thaiairways.com
  • 28-29 ส.ค. 56 – รายงานตัวเข้ารับการพิจารณาตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน (ตามรายชื่อที่กำหนดในประกาศ) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต
  • 2 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทางเว็บไซต์
  • 4 ก.ย. 56 – สอบข้อเขียน
  • 9 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
  • 11-13 ก.ย. 56 – สอบสัมภาษณ์
  • 27 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2556
  สอบวันที่: 4 ก.ย. 2556
  ประกาศผลสอบ: 9 ก.ย. 2556
  เว็บไซต์สมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด คลิกที่นี่

  อ่านรายละเอียดคลิกเลือกหน้า1 2 3

  ฝากประชาสัมพันธ์