Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 ต.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ลิงค์: https […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

“กรมสุขภาพจิต “ ลิงค์: https://ehenx.com/17 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ต.ค. 2561

    “กรมการแพทย์” ลิงค์: https://ehenx.com/ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ต.ค. 2561

“กรมการแพทย์” ลิงค์: https://ehenx.com/1006 […]