Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ – 23 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อขึ้นบัญชีในตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานราชการธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด) :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • ส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตามที่อยู่ข้างต้น
 • หรือส่งใบสมัครทาง E-mail ได้ที่ Hr@dad.co.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ธพส.จะแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อ่านต่อคลิกเลือกหน้า1 2 3 4 5

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารโครงการ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อขึ้นบัญชีในตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารโครงการ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

วิธีการสมัครงานราชการธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด) :

 • สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • ส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตามที่อยู่ข้างต้น
 • หรือส่งใบสมัครทาง E-mail ได้ที่ Hr@dad.co.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ธพส.จะแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อ่านต่อคลิกเลือกหน้า1 2 3 4 5


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 15 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมครคัดเลือกบุคลากร เพื่อขึ้นบัญชีใน
ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน”
จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การตรวจสอบภายใน
มีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายในหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด) :

 • สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ
 • ส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ
 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •