Categories
งานราชการอื่นๆ

คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบ 10 ก.ค. -15 ก.ค. 2562

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=คุรุสภาคุรุสภา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุรุสภา”

ลิงค์: https://ehenx.com/3121/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้หน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,730-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ก.ค. – 15 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
breaking news สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

คุรุสภากมว.ลุยถกสั่งพัก-ถอนตั๋วครูล็อตแรก10ต่อคิวอีกเกือบ100ราย

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คุรุสภา

คุรุสภา”

ลิงค์: https://ehenx.com/254/ หรือ
เรื่อง: กมว.ลุยถกสั่งพัก-ถอนตั๋วครูล็อตแรก10ต่อคิวอีกเกือบ100ราย


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 27 มิ.ย. -5 ก.ค. 2560 รวม 20 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คุรุสภา

คุรุสภา

ลิงค์: https://iqepi.com/39982/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการ,นิติกรปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,730-
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบ 14 ส.ค. -25 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริการ Call Cener(ป.ตรีทุกสาขา),ขับรถตู้

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คุรุสภา

“คุรุสภา”

ลิงค์: https://iqepi.com/35716/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการ Call Cener(ปริญญาตรีทุกสาขา),ขับรถตู้
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 12,850-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ส.ค. – 25 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**คุรุสภากรุงเทพมหานคร

คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน คุรุสภา งานราชการ กรุงเทพมหานคร คุรุสภา รับสมัคร สอบ คุรุสภา2559 สอบ คุรุสภา 59 ehenbook.com คุรุสภา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง คุรุสภา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ก.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ คุรุสภา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ รายงานพิเศษ

คุรุสภาเปลี่ยนแปลง/เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครูรวม 11 มาตรฐาน (เดิม 9 มาตรฐาน) (ประกาศเมื่อ 19 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คุรุสภา ออกข้อบังคับเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิชาชีพครู

ตำแหน่ง: สอบครู ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครูเป็น 11 มาตรฐาน (จากเดิมมีเพียง 9 มาตรฐาน) โดยเพิ่ม 3 มาตรฐาน (ผมไม่ได้ลบเลขผิดนะ^^) เพิ่มมาตรฐาน “ปรัชญาการศึกษา” , “หลักสูตร”, “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ” และได้จัดให้มาตรฐาน “การจัดการเรียนรู้” และ “การบริหารจัดการในห้องเรียน” จากเดิมที่แยกเป็น 2 มาตรฐาน รวมไว้ด้วยกันเป็น 1 มาตรฐาน และเปลี่ยนแปลงบางมาตรฐานเช่น เดิม มาตรฐานภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ก็เปลี่ยนเป็น ภาษาและวัฒนธรรมแทน

มาตรฐานความรู้ ทั้ง 11 มาตรฐาน ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้

 1. ความเป็นครู
 2. ปรัชญาการศึกษา**เพิ่ม
 3. ภาษาและวัฒนธรรม (เดิม “ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู”)
 4. จิตวิทยาสำหรับครู
 5. หลักสูตร**เพิ่ม
 6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (รวมจาก 2 มาตรฐานเป็น 1 มาตรฐาน)
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (เดิม “การวิจัยทางการศึกษา”)
 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 10. การประกันคุณภาพการศึกษา
 11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ**เพิ่ม

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังต่อไปนี้

 1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
 2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

. . .

บทเฉพาะกาล

ข้อ 15 ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548

ข้อ 16 ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ ยังคงใช้หลักสูตรตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ข้อ 17 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริาหรสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ประกาศเมื่อ 19 ก.ย. 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ คุรุสภา คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •