ป้ายกำกับ: คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งนักบิน(สบ๑)