ป้ายกำกับ: ข้อกำหนดฉบับที่ 5 ขยายเคอร์ฟิวถึง 31 พ.ค. 63