• รายงานพิเศษ

  การปรับเพิ่มเงินเดือน 1 ม.ค.57 พนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว-ข้าราชการ (2557)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  การปรับเพิ่มเงินเดือน 1 ม.ค.57

  พนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว-ข้าราชการ
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

  วันที่ 1 มกราคม 2557 จะเป็นปีสุดท้ายในการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน ต่อเนื่อง 3 ปี เป็นอัตราสำหรับผู้ที่บรรจุใหม่ตั้งแต่ 1 ม.ค.57 เป็นต้นไป และผู้ที่บรรจุอยู่ก่อนแล้วก็จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นตามลำดับ ผมสรุปคร่าวๆ นะครับ รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ


  พนักงานราชการ
  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ด้วยเห็นสมควรปรับบัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

  ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพนักงานราชการ ตั้งแต่ 1 ม.ค.57 ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
  1) วุฒิม.ต้น-ม.ปลาย = 10,430 บ.
  2) วุฒิ ปวช. = 11,280 บ.
  3) วุฒิ ปวท./ป.กศ.สูง = 13,010 บ.
  4) วุฒิ ปวส. = 13,800 บ.
  5) วุฒิอนุปริญญาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน = 11,840 บ.
  6) วุฒิปริญญาตรี = 18,000-23,110 บ.
  7) วุฒิปริญญาโท = 19,680-21,320 บ.
  8) วุฒิปริญญาเอก = 24,000-26,000 บ.

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  ลูกจ้างประจำ
  ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.57 ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
  1) วุฒิไม่เกิน ม.ปลาย = 8,690 บ.
  2) วุฒิ ปวช. = 9,400 บ.
  3) วุฒิ ปวท./ป.กศ.สูง = 10,840 บ.
  4) วุฒิ ปวส. = 11,500 บ.
  5) วุฒิอนุปริญญาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน = 11,840 บ.
  6) วุฒิปริญญาตรี = 15,000 บ.
  7) วุฒิปริญญาโท = 17,500 บ.
  8) วุฒิปริญญาเอก = 21,000 บ.


  ข้าราชการพลเรือน
  ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.57 ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
  – ระดับ ปวช. 9,400 บาท/เดือน จากเดิม 8,300 บาท
  – ระดับ ปวส. 11,500 บาท/เดือน จากเดิม 10,200 บาท
  – ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท/เดือน จากเดิม 13,300 บาท
  – ระดับปริญญาโททั่วไป 17,500 บาท/เดือน จากเดิม 16,400 บาท
  – ระดับปริญญาเอก 21,000 บาท/เดือน จากเดิม 20,000 บาท

  ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่!!
  ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิกที่นี่ คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์