• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ช่างไม้ (25 – 31 ต.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กองทัพอากา เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  ตำแหน่ง: ช่างไม้
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 11,280
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : ช่างไม้
  อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – กรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ จะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงาน(ช่างไม้) ไม่ต่ำกว่า5ปี ต้องมีหนังสือรับรอง
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เพศชาย สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
  2. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
  3. ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
  6. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างไม้ 50 ข้อ ความรู้ทั่วไป 50 ข้อ
  วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  บุคลิกลักษณะ การใช้ความรู้ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ทั่วไป
  วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่จะได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากา :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 – 31 ต.ค. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 พ.ย. 2556
  สอบวันที่: 8 พ.ย. 2556
  ประกาศผลสอบ: 15 พ.ย. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์