• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กสท. (CAT) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 15 อัตรา (26 ก.ค. – 9 ส.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กสท. (CAT)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

   

  ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

   

  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ

  ปฏิบัติงานสังกัด

  • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการ Clound Computing)
   จำนวน 2 อัตรา
   ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์

  • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการ Clound Computing, ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
   จำนวน 4 อัตรา
   ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
   จำนวน 1 อัตรา
   ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
   จำนวน 3 อัตรา
   ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม
  • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล ปฏิบัติงานที่ Teleport ศรีราชา)
   จำนวน 4 อัตรา
   ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม

     Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  • ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนบริหารระบบและปฏิบัติการ)
   จำนวน 1 อัตรา
   ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม

  คุณสมบัติ

  • อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์
  • สำหรับคุณวุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
   • สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50
   • สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 2.75
  • สำหรับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
   • สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50

  วิธีการสมัครงานราชการกสท. (CAT) :

  เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

  ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  20130725153521_1_page_1

  ดูรายละเอียดคลิกเลือกหน้า1 2 3 4 5

  ฝากประชาสัมพันธ์