• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สทอภ เปิดรับสมัครสอบ [ ] นักยุทธศาสตร์ (บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  "สทอภ" เปิดรับสมัครสอบ [ ]

  https://iqepi.com/?p=12204
  ตำแหน่ง: นักยุทธศาสตร์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  ปริญญาตรี/โทขึ้นไป ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


  วิธีการสมัครงาน  สทอภ :ไปรษณีย์  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สทอภ คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (11 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2557)

  "สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)" เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2557
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร (หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ หรือ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ
  – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ 


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานตัดผม (20 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2557)

  "กองทัพอากาศ" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: พนักงานตัดผม
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
  อัตราเงินเดือน: 11930
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -เป็นเพศชายหรือเพศหญิง
  -สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๒. ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
  ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  – ทักษะ
  การสอบปฏิบัติ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

  – สมรรถนะ
  สอบสัมภาษณ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)
  วิธีการประเมิน : – บุคลิกลักษณะ – การใช้ความรู้ – ท่วงทีวาจา – ปฏิภาณไหวพริบ – ความรู้ทั่วไป
  เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานบริการ วสท.สปท. (16 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2557)

  "กองบัญชาการกองทัพไทย" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: พนักงานบริการ วสท.สปท.
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 9,110-9,960
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 22 ม.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 24 ม.ค. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (16 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2556)

  "กรมปศุสัตว์" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 12,240
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา
  หรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ตามเอกสารแนบ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ตามเอกสารแนบ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – สมรรถนะ
  สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่อกว่าร้อยละ 60


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ธ.ค. 2556
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานบริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2556)

  "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,960
  อัตราว่าง: 5
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี การเงิน สถิติ หรือโลจิสติกส์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1.ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับองค์กร 2.ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  การสรุปและวิเคราะห์งาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – สมรรถนะ
  1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ธ.ค. 2556
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี (4 – 13 ธ.ค. 2556)

  "กรมการแพทย์" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,960
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 13 ธ.ค. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ธ.ค. 2556
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (6 – 13 ธ.ค. 2556)

  "กรมหม่อนไหม" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 9,116-15,690
  อัตราว่าง: 6
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 13 ธ.ค. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
  – การโอนเงินงบประมาณ
  – จัดทำรายงานงบลงทุนส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกเดือน
  – จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  – ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านบัญชี การเงิน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  ทดสอบความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ประวัติส่วนตัว การศึกษา – ประสบการณ์การทำงาน – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมย์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
  อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
  – การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ทุกขั้นตอน
  – จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขาย/ติดต่อประสานผู้ขาย
  – จัดทำเอกสารสอบราคา ทุกขั้นตอน
  – ดำเนินการออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามรายงานที่ได้รับอนุมัติ
  – จัดทำทะเบียนคุมสัญญา/รายงานขอซื้อขอจ้าง/หลักประกันสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  ทดสอบความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ประวัติส่วนตัว การศึกษา – ประสบการณ์การทำงาน – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมย์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 )
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 ) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและติดตามเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม งานพัสดุ เก็บรวบรวมข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  ทดสอบความรู้ในการใช้โปรแกรม Microft Word, Excel
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ประวัติส่วนตัว การศึกษา – ประสบการณ์การทำงาน – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมย์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการ
  – ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลงานวิจัย และวิเคราะห์สถิติงานวิจัย
  – ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
  – จัดเก็บรวบรวม จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของกรมหม่อนไหม
  – ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง 1. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับวิชาการด้านการเกษตร 2. ความรู้ความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัยและสถิติ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  ทดสอบความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft office
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ความรู้ ทักษะ การประสานงานและความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมณ์ และมนุษยสัมพันธ์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
  การศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย วิเคราะห์ยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ – นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ – การใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ – การใช้ภาษาไทย
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  – ทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word/Excel/Power Point – การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ประวัติส่วนตัว การศึกษา – ประสบการณ์การทำงาน – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมย์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การจัดการงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ จัดพิมพ์ รวบรวมเอกสารงานสถิติและงานสัญญาต่าง ๆ
  2. ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาในการทำงานภายในสำนักฯ
  3. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 2. ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  ทดสอบความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft office
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ความรู้ ทักษะ การประสานงาน และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ส
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า 


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ธ.ค. 2556
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, (6 – 13 ธ.ค. 2556)

  "กรมหม่อนไหม" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 9,960
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 13 ธ.ค. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ความรู้ ทักษะ การประสานงาน และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ส
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
  การศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย วิเคราะห์ยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ – นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ – การใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ – การใช้ภาษาไทย
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  – ทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word/Excel/Power Point – การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ประวัติส่วนตัว การศึกษา – ประสบการณ์การทำงาน – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมย์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการ
  – ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลงานวิจัย และวิเคราะห์สถิติงานวิจัย
  – ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
  – จัดเก็บรวบรวม จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของกรมหม่อนไหม
  – ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง 1. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับวิชาการด้านการเกษตร 2. ความรู้ความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัยและสถิติ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  ทดสอบความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft office
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ความรู้ ทักษะ การประสานงานและความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมณ์ และมนุษยสัมพันธ์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 )
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 ) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและติดตามเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม งานพัสดุ เก็บรวบรวมข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  ทดสอบความรู้ในการใช้โปรแกรม Microft Word, Excel
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ประวัติส่วนตัว การศึกษา – ประสบการณ์การทำงาน – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมย์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
  อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
  – การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ทุกขั้นตอน
  – จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขาย/ติดต่อประสานผู้ขาย
  – จัดทำเอกสารสอบราคา ทุกขั้นตอน
  – ดำเนินการออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามรายงานที่ได้รับอนุมัติ
  – จัดทำทะเบียนคุมสัญญา/รายงานขอซื้อขอจ้าง/หลักประกันสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  ทดสอบความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ประวัติส่วนตัว การศึกษา – ประสบการณ์การทำงาน – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมย์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
  – การโอนเงินงบประมาณ
  – จัดทำรายงานงบลงทุนส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกเดือน
  – จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  – ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านบัญชี การเงิน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

  – ทักษะ
  ทดสอบความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel
  วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง – ประวัติส่วนตัว การศึกษา – ประสบการณ์การทำงาน – บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมย์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า 


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ธ.ค. 2556
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!