Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 27 ธ.ค. -10 ม.ค. 2557  ,นักผังเมืองปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 27 ธ.ค. -10 ม.ค. 2557  ,นักผังเมืองปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12285/ หรือ
ตำแหน่ง: ,นักผังเมืองปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,960-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักผังเมืองปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรม ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านผังเมือง ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,800-17,380 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง หรือทางออกแบบชุมชนเมือง และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี
เงื่อนไข : ไม่รับโอน


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -16 ม.ค. 2557  พนักงานผู้ช่วยประมง,เจ้าหน้าที่ธุรการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -16 ม.ค. 2557  พนักงานผู้ช่วยประมง,เจ้าหน้าที่ธุรการ "

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12283/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยประมง,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,200-11,280
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 16 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2556)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12277/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 9,540-11,220
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2556
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


 • ปวท.-สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
 • ปวส.-โยธาสำรวจ การก่อสร้าง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ใบสมัครอยู่ด้านท้ายประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ม.ค.2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] วิศวกรปฏิบัติการ (23 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] วิศวกรปฏิบัติการ (23 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12271/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,300
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : (1) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
(2) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการคำนวณ รูปแบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) หาข้อมูลและตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การจราจรและขนส่ง เพื่อช่วยประสานการกู้ภัยและพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ค้น ทดลอง และตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ ประหยัดและปลอดภัยในการใช้พลังงานของประเทศ
(4) สำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดสอบและตรวจสอบ ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ ระบบประปา และแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(5) สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
(6) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
(7) ตรวจสอบ การขอจดทะเบียน การแจ้ง การขออนุญาต ตั้ง ขยาย ย้าย ยกเลิกต่อใบอนุญาต การประกอบกิจการ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
(8) ปฏิบัติงาน กำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษา ผลิตและสอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและเครื่องจักรกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และกำหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และเครื่องจักรกล เพื่อการผลิตและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
– ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
– ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] นายช่างพิมพ์ ประกาศวันรับสมัครใหม่* (23 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] นายช่างพิมพ์ ประกาศวันรับสมัครใหม่* (23 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2556)”

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12269/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างพิมพ์ ประกาศวันรับสมัครใหม่*
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,200-11,220
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2556
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : – รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ที่จำเป็นในงาน (วิชาที่สอบ) ทักษะ สมรรถนะ ปรากฏตามประกาศกรมที่ดินลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
– กำหนดวันรับสมัคร ปรากฏตามประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และแผนดำเนินการในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมที่ดิน :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

กรมที่ดิน รายละเอียด เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน (28 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2556)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] นักวิชาการที่ดิน, นายช่างรังวัด กำหนดวันรับสมัครใหม่ (23 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] นักวิชาการที่ดิน, นายช่างรังวัด กำหนดวันรับสมัครใหม่ (23 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12268/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการที่ดิน, นายช่างรังวัด กำหนดวันรับสมัครใหม่
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,200-14,630
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตามที่กรมที่ดินได้มีประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2556 และได้มีประกาศลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เลื่อนกำหนดวันรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าวออกไป เนื่องจากมีการชุมนุมของประชาชนในบริเวณอาคารรัฐประศาสนภักดี สถานที่รับสมัคร จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นั้น

บัดนี้การชุมนุมของประชาชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี สถานที่รับสมัครได้ยุติลงและสถานการณ์ได้กลับสู่ภาวปกติแล้ว กรมที่ดินจึงประกาศกำนหดวันรับสมัครสอบและวันประกาศดังนี้..อ่านต่อในเอกสารแนบ

กรมที่ดิน รายละเอียด เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ,นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (28 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2556)


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมที่ดิน :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] พนักงานผู้ช่วยประมง (2 – 10 ม.ค. 2557)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] พนักงานผู้ช่วยประมง (2 – 10 ม.ค. 2557)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12265/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,430
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 10 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] นักจัดการงานทั่วไป (บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] นักจัดการงานทั่วไป (บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2556)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12259/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ปริญญาตรี ทุกสาขา


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8 (11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8 (11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12225/ หรือ
ตำแหน่ง: โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ สังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้เรียนรู้ด้านวิชาการและการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้บริหารภาคเอกชนเป็นเวลา 22 เดือน

เมื่อสำเร็จจากโครงการแล้ว จะโอนไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ไปรษณีย์  

ใบสมัครออน์ไลน์     

*หมายเหตุ : สำหรับบุคลที่สนใจสมัคร สามารถส่งรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-mail : pesd8@igpthai.org

สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ 

 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  โทร. 0-2141-9017-8
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โทร 0-2356-999 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ก.พ. 2557
สอบวันที่: 8-9 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 17 ธ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ ก.พ.ร. คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •