Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน ช่าง ระดับ 3 แผนสำรวจและรังวัด (บัดนี้ – 21 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: ช่าง ระดับ 3 แผนสำรวจและรังวัด
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 • สังกัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • อายุ 18-30 ปี
 • เพศชาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครด้วยตนเอง ที่กองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บัญชี (1 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. :

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ถึง แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซ.เพชรบุรี 47 (ซ.ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (วงเล็บมุมซอง สมัครงานและตำแหน่งที่สมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ  ลูกจ้างโครงการ ผู้ปฏิบัติงานสภาองค์กรชุมชน (บัดนี้ – 15 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ลูกจ้างโครงการ ผู้ปฏิบัติงานสภาองค์กรชุมชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) :

สมัครด้วยตนเองที่สถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันตก หรือดาวน์โหลดใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองจดหมาย "สมัครงาน" ไปที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันตก 912 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 สอบถามโทร.023788300-9 ต่อ 8173 หรือ 086-0999725, 081-9965786

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่: 22 ต.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 28 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน ด้านระบบสารสนเทศ ( – ไม่ระบุวันปิดรับสมัคร – 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: ด้านระบบสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำ Data Specification
กำหนดหลักเกณฑ์การคิดราคากลางสำหรับ Transfer Fund ที่เหมาะสมให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ข้อมูลธนาคารที่เป็น Required Field ของระบบงานต่างๆ
กำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการระหว่างหน่วยงาน ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ การกระจายรายได้ ค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยงานตามความรับผิดชอบ
ออกแบบ และจัดทำการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงาน กราฟ สำหรับนำเสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่าน Web Site

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 30 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ MIS และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข สถิติ และการจัดการข้อมูล
มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
มีความรู้ และทักษะการออกแบบ การใช้โปรแกรม Presentation

ขั้นตอนการรับสมัคร

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ เป็นรายบุคคล
ทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chrome


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุวันปิดรับสมัคร – 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นิติกร (เชี่ยวชาญเฉพาะ) (7 – 11 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นิติกร (เชี่ยวชาญเฉพาะ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 41,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมบังคับคดี :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมบังคับคดี ชั้น 2 อาคารอสีติพรรษ เลขที่ 189/1 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 11 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมบังคับคดี คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเลขาธิการชั่วคราวกรอบความร่วมมือเอเชีย เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์การพัฒนา,นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ (บัดนี้ – 6 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานเลขาธิการชั่วคราวกรอบความร่วมมือเอเชีย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์การพัฒนา,นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 100,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สัญชาติไทย 2 ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการชั่วคราว Asia Cooperation Dialogue (ACD) ณ เมืองคูเวตซิตี้ รัฐคูเวต โดยมีรายละเอียดหน้าที่และคุณสมบัติดังต่อไปนี้


นักวิเคราะห์การพัฒนา
หน้าที่
– รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ให้คำแนะนำด้านนโยบายในประเด็นการพัฒนาและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ติดตามและประเมินการดำเนินงานของ ACD ในประเด็นด้านการพัฒนา และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีหรือโท ในสาขาการพัฒนา เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานในสาขาการพัฒนา การวิเคราะห์นโยบาย หรือการกำหนดนโยบาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความเป็นระเบียบ
– สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
เงินเดือน
– 100,000 บาท ต่อเดือน รับผิดชอบโดยรัฐบาลคูเวต
– รัฐบาลคูเวตเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก
สัญญาว่าจ้าง
– ลงนามกับรัฐบาลคูเวต

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
หน้าที่
– รวบรวม วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ให้คำแนะนำด้านนโยบายในประเด็นเศรษฐกิจ การเงิน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ติดตามและประเมินการดำเนินงานของ ACD ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเงิน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานในสาขาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเงิน การค้า การวิเคราะห์นโยบาย หรือ การกำหนดนโยบาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความเป็นระเบียบ
– สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เงินเดือน
– 100,000 บาท ต่อเดือน รับผิดชอบโดยรัฐบาลคูเวต
– รัฐบาลคูเวตเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก
สัญญาว่าจ้าง
– ลงนามกับรัฐบาลคูเวต
บุคคลที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ (ภาษาอังกฤษ) สำเนา transcript และเรียงความ (essay) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ ACD ไปที่ ThailandACD@gmail.com ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2556

Announcement
on Recruitment of Personnel
The following positions at the Asia Cooperation Dialogue (ACD) Provisional Secretariat to be opened in Kuwait City in October 2013 are available (for Thai nationals).
Development Analyst
Job description
– Undertake research and analysis on development and related issues
– Give policy advice on development and related issues
– Monitor and assess implementation of ACD activities in areas of development and other related fields
Qualifications
– Bachelor’s or Master’s Degree in development, economics, international relations or other relevant fields
– Experience in development, policy analysis or policy development preferred
– Proficiency in Microsoft Office
– Good teamwork, inter-personal and organizational skills
– Demonstrated ability to work effectively in multicultural environment
– Strong command of spoken and written English
Salary
– Equivalent of 100,000 Thai Baht/ month paid for by the Kuwaiti government for a one-year term, renewable on an annual basis
– Accommodation paid for by the Kuwaiti government
Employment Contract
– To be signed with the Kuwaiti government
Economic Analyst
Job description
– Undertake research and analysis on economics, finance and related issues
– Provide policy advice on economics, finance and related issues
– Monitor and assess implementation of ACD activities in areas of economics, finance and other related fields
Qualifications
– Bachelor’s or Master’s Degree in economics, international relations or other related fields
– Experience in international economics, finance, trade, policy analysis or policy development preferred
– Strong command of spoken and written English
– Proficiency in Microsoft Office
– Good teamwork, inter-personal and organizational skills
– Demonstrated ability to work effectively in multicultural environment
Salary
– Equivalent of 100,000 Thai Baht/ month paid for by the Kuwaiti government for a one-year term, renewable on an annual basis
– Accommodation paid for by the Kuwaiti government
Employment Contract
– To be signed with the Kuwaiti government
Interested persons please send a curriculum vitae, copy of transcript and a short essay about the ACD (1 A4 page) to ThailandACD@gmail.com by 6 October 2013.


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานเลขาธิการชั่วคราวกรอบความร่วมมือเอเชีย :

ส่งประวัติย่อ (ภาษาอังกฤษ) สำเนา transcript และเรียงความ (essay) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ ACD ไปที่ ThailandACD@gmail.com

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการชั่วคราวกรอบความร่วมมือเอเชีย คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
โอน/ย้าย/เลื่อน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับโอน ข้าราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 – 31 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน :

สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

AEC คืบหน้าแค่ไหน??

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AEC คืบหน้าแค่ไหน?? 

เมื่อกลางเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมารัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) ได้ประชุมรวมกัน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาราม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าสู่เป้าหมายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 45 ของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

การประชุม AEM นั้นมีเป้าประสงค์หลักเพื่อติดตามผลและผลักดันมาตรการต่างๆที่ได้ระบุไว้ใน ความร่วมมือระหว่างกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นไปตามแผนที่วาง ไว้ รวมทั้งกระตุ้นและตรวจสอบสมาชิกแต่ละประเทศว่าสามารถดำเนินการตามแผนไปได้ มากน้อยแค่ไหน ซึ่งตามที่ได้กำหนดไว้ใน Blueprint หรือ พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น ได้แบ่งระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อจัดตั้ง AEC เป็น 4 ช่วงเวลาตั้งแต่การเริ่มใช้พิมพ์เขียว ซึ่งในขณะนี้เราได้เข้าสู่ช่วงที่ 3 ของแผนดำเนินการ คือ ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2555-ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งในการประชุม AEM ครั้งนี้ได้มีการแถลงว่าประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการตามแผนก่อนถึงกำหนดการ เปิด AEC อย่างเป็นทางการแล้วถึง 79.7%

สำหรับผลในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ยืนยันให้มาเลเซียและ อินโดนีเซียลดภาษีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน พ.ศ. 2558 โดยใช้มาตรการภายในประเทศ เช่นใช้ภาษีสรรพสามิตแทนภาษีนำเข้าหากมีความจำเป็น รวมทั้งกระตุ้นให้ เวียดนามและกัมพูชาลดภาษีสินค้าปิโตรเลียม

ส่วนด้านการค้าบริการนั้น ที่ประชุมได้เร่งให้จัดข้อผูกพันการค้าบริการชุดที่10 ให้เสร็จก่อนการเปิด AEC โดยเน้นให้นักลงทุนในธุรกิจบริการของอาเซียนสามารถถือหุ้นได้อย่างน้อย 70% ในธุรกิจบริการที่ได้มีการตกลงกัน

ในด้านการขนส่งสินค้า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สินค้าของอาเซียนไม่ต้องสำแดงมูลค่าสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางในหนังสือรับรอง เฉพาะกรณีที่สินค้านั้นๆผลิตได้ทั้งหมดในประเทศสมาชิก หรือ มีการผลิตและแปรสภาพสินค้าตามเกณฑ์ที่อาเซียนได้กำหนดไว้เพื่ออำนวยความ สะดวกทางด้านการค้าให้กับผู้ส่งออกของอาเซียน โดยแนวทางดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายใน 1 มกราคม พ.ศ. 2557

นอกจากความก้าวหน้าจากการประชุม AEM นี้แล้ว การเตรียมความพร้อมสู่ AEC โดยรวมของประเทศสมาชิกก็เป็นไปในทิศทางที่ดี ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะ 6 ประเทศผู้ผลิตหลักของอาเซียน (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน) ได้ร่วมมือกันลดภาษีนำเข้าอย่างเป็นรูปธรรมให้กับสินค้าอุตสาหกรรม ให้อยู่ที่ 0-5% เช่นสินค้า จำพวกอุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ รถกระบะ ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่อยู่ใน sensitive list เช่น สินค้าเกษตรต่างๆ ข้าว ยางพารา ยังไม่อาจลดภาษีได้ตามแนวทางข้างต้น

นอกจากการลดภาษีดังกล่าวแล้ว โรดแมพสู่ AEC ยังรวมถึงการเปิดการค้าเสรีภาคบริการ หรือ Trade in Services ภายใต้ข้อตกลง ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)  อีกด้วย ข้อตกลง AFAS นี้แยกย่อยออกเป็นการเปิดการค้าเสรี 4 โหมด ซึ่งโหมดที่ 1 และ 2 นั้นมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างประสบความสำเร็จ ส่วนโหมดที่ 3 และ 4 ยังพัฒนาไปได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากอุปสรรคหลายประการภายในประเทศสมาชิกเอง ทั้ง 4 โหมดภายใต้ AFAS คือ

1. Cross-Border Supply หมายถึงการให้บริการจากพรมแดนของประเทศสมาชิกหนึ่งไปสู่พรมแดนของประเทศ สมาชิกอื่นที่เป็นลูกค้า โดยผู้ให้บริการไม่ต้องปรากฏตัวอยู่ในประเทศประเทศลูกค้า เช่น การศึกษาผ่านทางไกล บริการผ่านสื่อสารโทรคมนาคม และบริการให้คำปรึกษาผ่าน internet เป็นต้น ในส่วนนี้ได้ดำเนินการแล้ว และถือว่าได้รับผลดีและมีความพร้อมหากต้องเข้าสู้ AEC ในไม่ช้า

2. Consumption Abroad การให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายของผู้บริโภคเป็นเงื่อนไขสำคัญ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ บริการด้านการท่องเที่ยว การออกไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างประเทศ การไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น สำหรับโหมดข้อตกลงด้านนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จและดำเนินการไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่นกัน ประเทศสมาชิกให้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเข้ารับบริการในประเทศของตน

3. Commercial Presence หรือ การเข้าไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการในประเทศลูกค้า หรือ ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่น ข้อนี้ยังไม่ค่อยมีการพัฒนามากนัก เนื่องจากหลายประเทศยังคงกังวลในเรื่องของการที่ชาวต่างชาติจะมาเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินในประเทศตนเอง อย่างที่เห็นในประเทศไทยหากภาครัฐยอมให้ต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ในกิจการต่างๆได้ 100% ก็อาจถูกมองว่าขายชาติ ปล่อยให้ชาวต่างชาติมาครอบงำประเทศตน ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ก็คำนึงถึงปัญหานี้เช่นกัน ข้อตกลงในด้านนี้จึงยังไม่ค่อยพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก

4. Movement of Natural Persons หรือการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถไปยังประเทศสมาชิก ต่างๆอย่างอิสระ หลายท่านคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่า หากเปิดAEC ในปี พ.ศ. 2558 นั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย แรงงานฝีมือในที่นี้มีทั้งหมด 8 วิชาชีพ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ซึ่งประกอบไปด้วยอาชีพต่างๆ เช่น แพทย์  วิศวกร  สถาปนิก  นักบัญชี   เป็นต้น

ข้อตกลงในเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาชีพนี้ยังไม่ค่อยประสบ ความสำเร็จมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากหลายประเทศเกรงว่าประชาชนจากประเทศสมาชิกอาจหลั่งไหลเข้ามา แย่งอาชีพประชาชนของตนเอง แต่ในทางกลับกันหลายประเทศ อย่างเช่นประเทศไทย ก็กลัวปัญหาในเรื่องของสมองไหล เช่น แพทย์ที่มีฝีมืออาจอยากจะย้ายไปทำงานในประเทศที่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่า เป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวภาครัฐจึงต้องคิดไตร่ตรองและออกนโยบายต่างๆเพื่อ ป้องกันปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาข้อตกลงในด้านนี้จึงเป็นไปได้อย่างช้าๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดปัญหาจากการขาดแคลงแรงงานในกลุ่มวิชาชีพดังกล่าว ที่มีคุณภาพในบางประเทศ แต่อาจมีมากเกินไปในอีกประเทศหนึ่ง

ถ้ามองในภาพรวมก็ดูเหมือนว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนค่อยๆพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด AEC ใน พ.ศ. 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การเปิด AEC นี้จะประสบความสำเร็จ และนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ภูมิภาคของเราก็คงต้องอาศัย การรักษาคำมั่นสัญญาร่วมกัน หรือ commitment ของประเทศสมาชิกในการผลักดันแนวทางและข้อตกลงภายใต้ พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้เป็นผลได้จริง รวมทั้งพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของภาครัฐภายในประเทศตนให้เอื้อต่อการผลักดันประชาคมดังกล่าวให้ เกิดขึ้นจริงได้ หากประเทศสมาชิกเองไม่ยึดมั่นในข้อตกลงและไม่ช่วยกันผลักดันแนวทางต่างๆให้ เป็นผล ก็อยากที่AEC จะประสบความสำเร็จเหมือนองค์กรระดับภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจาก อาเซียนเองไม่มีบทลงโทษใดๆเหมือนกับองค์กรระดับภูมิภาคอื่น ที่จะลงโทษประเทศสมาชิกหากไม่ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกลุ่ม ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการร่วม มือทางเศรษฐกิจในครั้งนี้

ที่มา: เว็บไซต์ข่าว มติชนออนไลน์


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การบินไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Attendant) ปี 2556 รุ่น 2 (บัดนี้ – 4 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การบินไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Attendant) ปี 2556 รุ่น 2
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

อายุไม่เกิน 26 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2530 เป็นต้นไป)

ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

หญิง สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

ชาย สูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

มีคะแนน TOEIC  หรือ TEEFL หรือ IELTS ตามกำหนดในประกาศรับสมัครสอบ โดยผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (ถึง 14 ต.ค. 2556)

วิธีการสมัครงานพนักงาน การบินไทย :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (ชำระเงินได้ถึงวันที่ 6 ต.ค.2556)

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
กรอกใบสมัคร การบินไทย คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •