Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

[ขยายเวลา] สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (- – 3 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จะดำเนินการสอบคัดเลือกจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเืพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (นักผลิตเนื้อหา) จำนวน 3 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญภาษา) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (นักจัดการความรู้ภายในองค์กร) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (นักประสานงานและประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (นักพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วันเวลาและสถานที่สอบ สอบข้อเขียนในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารเอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงยุติธรรม และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วิธีการสมัครงานราชการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) :

สมัครด้วยตนเอง ณ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ดาวน์โหลดประกาศ "ขยายเวลา" รับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (9 เม.ย. – 2 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 8,300 – 9,130 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพณิชยการ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบภาค ก.
ปฏิบัติงานที่ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และที่ สถาบันวิจัยพืชสวน บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ 21 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •