Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 13 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะนิติศาสตร์)
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ขอใบสมัครที่ คณะนิติศาสตร์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2556

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานโครงการวารสารทางวิชาการ (บัดนี้ – 26 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 • ตำแหน่ง พนักงานโครงการวารสารทางวิชาการ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
 • อัตราเงินเดือน – บาท
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทางการบริหาร วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :

 • ขอใบสมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 7สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ (6 – 20 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน

 • ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ (สำนักบรรณสารการพัฒนา)
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :

 • ดาวน์โหดลใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ หรือ 
 • สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ 

ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2556
สอบวันที่: 29 ส.ค. 2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

บริษัท การบินไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบ (70 อัตรา) Customer Service Agent 1 (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

บริษัท การบินไทย จำกัดเปิดรับสมัครสอบ 2556

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน “70 อัตรา”

ตำแหน่ง Customer Service Agent 1 สัญญาจ้างมีกำหนดการจ้างและระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Load Control สังกัด กองควบคุมการบรรทุก (BKKKL)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและจัดเตรียมแผนการบรรทุก (Load Plan) ของเที่ยวบิน
 • จัดแยกสัมภาระ สินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องตาม Priority
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยในด้านระวางบรรทุกและดูแลให้อุปรกณ์ลานจอดออกนอกบริเวณข้างเครื่องก่อนเครื่องถอย ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ๆ เครื่องบินจอด และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของอากาศยานและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนให้การดำเนินงานในแต่ละส่วนเปนไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเที่ยวบินสามารถออกได้ตามตารางการบิน
 • ตรวจสอบเอกสารการบรรทุกที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อนนำเสนอให้นักบิน

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 28 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)
 • เพศ หญิง/ชาย (หญิง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. / ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ทั้งนี้น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ผู้สมัครชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (ต้องไม่เกิน 2 ปี Test Date ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 54 – 26 ส.ค.56) ดังนี้
 • TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL
  • Paper-based Test 467 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • Computer-based Test 147 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • Internet-based Test 51 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • IELTS 4 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้
 • มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และมีใจรักงานบริการ

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด :

 • 1-16 ส.ค. 56 – สมัครผ่านเว็บไซต์ ในตำแหน่ง Customer Service Agent 1
 • 22 ส.ค. 56 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ทาง www.thaiairways.com
 • 28-29 ส.ค. 56 – รายงานตัวเข้ารับการพิจารณาตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน (ตามรายชื่อที่กำหนดในประกาศ) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต
 • 2 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทางเว็บไซต์
 • 4 ก.ย. 56 – สอบข้อเขียน
 • 9 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
 • 11-13 ก.ย. 56 – สอบสัมภาษณ์
 • 27 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2556
สอบวันที่: 4 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 9 ก.ย. 2556
เว็บไซต์สมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด คลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดคลิกเลือกหน้า1 2 3


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และนายช่างเทคนิค (5 – 9 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และนายช่างเทคนิค (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
อัตราเงินเดือน : 15,960 และ 12,240 บาท
ประเภท : กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานเทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และ ปวส.

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 2 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท
  • จำนวน 1 อัตรา
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
  • สังกัด สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2556 

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ส.ค. 2556
สอบวันที่: 9 ส.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 14 ส.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 2 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,970 บาท
  • จำนวน 1 อัตรา
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,970 บาท
  • จำนวน 2 อัตรา
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,970 บาท
  • จำนวน 1 อัตรา
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้น 2 อาคารจักรพิจัยรณรงค์สงคราม

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2556 

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ – 26 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาสหกรรมเกษตร ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,970 บาท

จำนวน 2 อัตรา

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 ชั้น 1

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 สิงหาคม 2556 

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านการประชาสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาตรี)

อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,970 บาท

จำนวน 1 อัตรา

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีไม่ระบุสาขา

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้อง EC5217 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2556 

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •