Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ) (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – – 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน วิศวกรไฟฟ้า (1) 7 – 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (2 – 30 ก.ย. 2556).

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน นักวิชาการศึกษา(1)7-4631,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)7-3647 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (2 – 30 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ วิทยากรปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (2 – 6 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน (บัดนี้ – 5 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เจ้าหน้าที่ประกันสังคม(เพศหญิง)ผู้ช่วยเหลือคนไข้พนักงานหอพักผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าพนักงานธุรการ(เพศหญิง)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีคนงาน (บัดนี้ – 13 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (28 ส.ค. – 11 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2,3 และ 4/2556 รวม 74 ตำแหน่ง (ช่วงวันที่ 6 ก.ย. – 26 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ Operation Staff (ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ) ( – ไม่ระบุวันปิดรับสมัคร – 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •